Begroting 2012 : Nieuwe taks bedrijfswagens

In plaats van een regeling die rekening houdt met de CO2- uitstoot en de afstand tussen de woonplaats en de werkplek, komt er een formule die uitgaat van de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde van de auto (zie voorbeelden onderaan). Of iemand nu meer of minder dan 25 kilometer van het werk woont, speelt geen rol meer.

Belangrijk om te weten is dat de belasting gebaseerd is op de cataloguswaarde inclusief btw en de kosten van alle opties. Met eventuele kortingen die verkregen zijn bij de aankoop wordt vreemd genoeg geen rekening gehouden. De exacte berekening van het nieuwe ‘voordeel van alle aard’ en de belasting wordt dan ook een monnikenwerk.

Voor een zuinige auto die ook weinig CO2 uitstoot, zal men minder moeten betalen dan voor een auto van dezelfde prijs die meer CO2-uitstoot. Maar die CO2-bonus is beperkt. Zo zullen elektrische of hybride wagens met een erg lage uitstoot geen extra voordeel meer opleveren.

Hoeveel meer zal de werknemer moeten betalen voor het gebruik van zijn bedrijfswagen?

‘Bij de overgrote meerderheid, ruim 77 procent van de werknemers, wordt de bedrijfswagen beschouwd als een voordeel in natura’. Dat voordeel wordt dan belast zoals normale verloning. Afhankelijk van zijn loon zal de werknemer een belasting van 45 tot 52 procent op dat bedrag moeten neertellen.

Bij 6 procent van de bedrijven betalen de werknemers een eigen bijdrage voor het gebruik van de bedrijfswagen aan de werkgever. Die eigen bijdrage gaat af van het nettoloon, maar daardoor moet de werknemer geen extra belasting op de bedrijfswagen betalen. Ook die eigen bijdrage zal voor heel wat werknemers omhoog gaan.

Worden de grootste luxewagens het hardst getroffen?

Ja, voor sommige luxewagens zal men een veelvoud van het huidige bedrag betalen. ‘Dat geldt vooral voor SUV’s en modellen zoals de BMW 7-Reeks en de Mercedes S-Klasse’.

De nieuwe regels kunnen voor werknemers die de voorbije jaren kozen voor een extra zuinige auto wel verrassende effecten hebben. Werknemers kregen vaak extra budget voor opties als ze een auto met een lage CO2-uitstoot kozen. Ze worden nu getroffen omdat die opties plots mee belast worden.

Wat is veranderd tegenover de oorspronkelijke voorstellen?

Wat verandert voor de werkgevers?

De werkgevers zullen een rekening van 100 miljoen gepresenteerd krijgen. Ze zouden te maken krijgen met extra niet-aftrekbare kosten (verworpen uitgaven) die ruwweg overeenkomen met een zesde van het voordeel van alle aard van de werknemer. Al zou dat bedrag nog iets verhogen. De onderhandelaars willen vermijden dat de beoogde 100 miljoen euro niet wordt gehaald omdat sommige verlieslatende bedrijven geen belastingen betalen.