Belastbaar voordeel bedrijfswagen: nieuwe berekeningsformule

 

 

CO2-uitstoot en CO2-coëfficiënt

De berekening van het voordeel van alle aard voor een ‘ter beschikking gesteld bedrijfsvoertuig’ gebeurt met ingang van 01.01.2010 niet meer op basis van het aantal fiscale PK. Voortaan wordt alleen nog rekening gehouden met de (forfaitaire) afgelegde kilometers en de daaruit voortvloeiende CO2-uitstoot. Bovendien wordt eenzelfde prijs (een jaarlijks geïndexeerde coëfficiënt voor benzine en voor diesel) per gram uitgestoten CO2 gehanteerd (aanpassing art. 18 §3, 9 KB/WIB 92).

De bepaling van de (forfaitaire) afgelegde kilometers blijft ongewijzigd: is de afstand tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling voor de genieter van het voordeel 25 km of minder, dan wordt het aantal in aanmerking te nemen kilometers vastgelegd op 5.000 km. Indien de genieter meer dan 25 km moet overbruggen om zich van zijn woonplaats naar zijn vaste plaats van tewerkstelling te begeven, bedraagt het in aanmerking te nemen kilometeraantal 7.500.

Het voordeel wordt voortaan berekend op basis van de volgende formule:

– benzineauto’s, auto’s op lpg en aardgas: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 of 7.500 x 0,0021

– dieselauto’s: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 of 7.500 x 0,0023

Voor hybride wagens (combinatie van een verbrandingsmotor (benzine of diesel) en een elektrische motor) geldt de CO2-coëfficiënt van de verbrandingsmotor (benzine of diesel) van de wagen. Blijkt de CO2-uitstoot vermenigvuldigd met de CO2-coëfficiënt voor een dergelijke wagen lager dan de minimumbijdrage van 0,10 EUR/km, dan geldt een minimumbijdrage (min. 5000 km/jaar).

Zijn er geen gegevens over de CO2-uitstoot van een wagen bij de D.I.V. bekend, dan geldt als CO2-uitstoot voor een wagen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor 205 gr/km en voor een wagen met een dieselmotor een CO2-uitstoot van 195 gr/km.

De precieze CO2-uitstoot van de wagen kan worden teruggevonden op:

– de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,2802386&_dad=portal&_schema=PORTAL

– het gelijkvormigheidsattest van de wagen.

De nieuwe berekeningsformule geldt enkel voor personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, minibussen en ‘onechte’ lichte vrachtwagens, zowel nieuwe als tweedehandswagens. Voor ‘echte’ lichte vrachtwagens (bestelwagens) en motorfietsen die de werkgever voor privégebruik ter beschikking stelt aan de werknemer of bedrijfsleider, blijft de berekening van het belastbaar voordeel volgens de werkelijke waarde gelden.

De eigen bijdrage van de werknemer of bedrijfsleider blijft aftrekbaar van het berekende belastbare voordeel.

Minimumbijdrage

Nieuw in de CO2-berekeningsformule is de minimumbijdrage van 0,10 EUR/km.

Als de CO2-uitstoot van de wagen vermenigvuldigd met de CO2-coëfficiënt lager is dan 0,10 EUR/km, moet deze minimumbijdrage worden toegepast.

Voor elektrische wagens is de minimumbijdrage steeds van toepassing.