BIJKOMENDE FISCALE AFTREK VOOR BEVEILIGINGSKOSTEN

 

Bedoeld worden hier de volgende diensten:

·                                 abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale;

·                                 kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);

·                                 kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen(consortiumbewaking).

Deze beroepskosten kunnen voor 120% worden afgetrokken in plaats van de huidige 100%.

Deze wijziging inzake de fiscale voordelen voor de verrichte veiligheidsinvesteringen werd doorgevoerd via de programmawet van 8 juni 2008 – art. 54 (publicatie in het Belgisch Staatsblad van 16.06.2008).

Dit fiscaal voordeel is in werking getreden voor de uitgaven vanaf 1 januari 2009 (belastingaangifte 2010). Dit staat los van de bestaande maatregel voor aankoop van materiële vaste activa ter beveiliging van beroepslokalen (KB van 17.08.2007).

Deze aftrek is zowel van toepassing in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting.

De extra aftrek is in de personenbelasting niet aan specifieke voorwaarden onderworden. In de vennootschapsbelasting wel. De maatregel is enkel van toepassing op zogenaamde KMO vennootschappen (meer dan 50% van de aandelen moet in handen zijn van particulieren) en enkel op kleine vennootschappen (niet voor grote vennootschappen dus) voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de kosten zijn gedaan of gedragen.

Hoe wordt dit verwerkt in de boekhouding en de aangifte vennootschapsbelasting?

Boekhoudkundig

Dit is op te lossen door de extra 20% als volgt te boeken:

689 overboeking naar de belastingvrije reserves
aan 132 belastingvrije reserves

Fiscaal

Fiscaal dient dit bedrag te worden vermeld in vak I van de aangifte in tabel B onder k) ‘andere vrijgestelde bestanddelen’.

Fietsgebruik – fiscale incentive