BTW aftrek auto zal voortaan nooit meer zelfde zijn

Met name in 2011 en vorige jaren genoot U hierdoor als bedrijfsleider en aandeelhouder van Uw vennootschap een voordeel. Zo kon U een auto kopen waarvan meer BTW werd afgetrokken dan werkelijk voor beroepsdoeleinden was en diende er enkel jaarlijks BTW te worden betaald op een (beperkt) voordeel in natura.

Sinds 1 januari 2012 daarentegen is het een ander verhaal. Zo dienen we nu bij elke aankoop van een personenwagen het beroepspercentage te bepalen. Volgens de BTW-administratie dient hierbij enkel rekening te worden gehouden met strikte beroepsverplaatsingen. Het woon-werk verkeer valt hier jammer genoeg buiten. We vermoeden dat bij een groot aantal belastingplichtigen het beroepsgebruik hierdoor onder de 50 % zal liggen.

Gelukkig bestaat er een oplossing. Voor de BTW mag de wagen toch 50 % worden afgetrokken wanneer het privé gebruik wordt gefactureerd of via de lopende rekening van de bedrijfsleider wordt aangerekend.
Hierop dient 21 % BTW aangerekend te worden omdat het in dit geval als een huurvergoeding aanzien wordt.

De BTW-administratie laat open hoe het privegebruik zal bepaald worden. In principe mogen we dus kiezen tussen de normale marktwaarde en het belastbaar voordeel in natura zoals dat in de personenbelasting wordt berekend.

Bij meer vervuilende wagens of voertuigen die tamelijk lang (zeker langer dan 5 jaar) in de onderneming worden gehouden, zal het interessanter zijn om direct het privé gebruik te bepalen bij aankoop.

Om Uw voordeel te maximaliseren is het aangeraden vooraf uw B&A Advies bvba te contacteren zodat bij aankoop van de wagen de juiste keuze kan gemaakt worden.