BTW auto : helft van de prijs

Verkoop personenwagens: btw over de helft van de prijs

In zijn antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister van Financiën bevestigd dat de doorverkoop van een personenwagen onderworpen is aan btw, te berekenen over de helft van de gevraagde prijs, indien bij de aankoop van het voertuig ook slechts 50 % van de btw kon worden gerecupereerd.

Nieuw artikel 45, §1, quinquies W.Btw

Fiscale neutraliteit

Opdat een belastingplichtige zich kan beroepen op die toegeving is het noodzakelijk dat:

– Artikel 45, §1, quinquies wordt toegepast ten aanzien van alle roerende en onroerende bedrijfsmiddelen (de administratie eist de toepassing ervan niet voor 2011);

– De belastingplichtige een recht op aftrek heeft genoten van btw die opeisbaar is geworden bij de aankoop van het autovoertuig dat hij vervreemdt.

Deze laatste bepaling heeft tot gevolg, aldus de minister, dat de autovoertuigen die werden aangekocht zonder toepassing van de btw of waarvoor geen recht op aftrek kon worden uitgeoefend, uitgesloten zijn van deze tolerantie.
Voertuigen aangekocht van een particulier of waarop de margeregeling wordt toegepast, vallen dus buiten deze toegeving.