Btw-beslissing door notarissen doorgerekende kosten

Hypothecaire kosten van inschrijving, overschrijving of doorhaling die door de notaris aan zijn klant in rekening worden gebracht, worden aangemerkt als een voorschot in de zin van artikel 28, 5°, van het Btw-Wetboek, op voorwaarde dat ze voor het juiste bedrag worden doorgerekend.

Indien de kosten niet voor het juiste bedrag aan de klant worden doorgerekend moeten deze in principe in de maatstaf van heffing worden opgenomen. De notaris dient bijgevolg de btw over het doorgerekende bedrag te voldoen.

De Administratie geeft in een recente btw-beslissing mee niettemin te aanvaarden dat, wanneer het bedrag van de hypothecaire kosten van inschrijving, overschrijving of doorhaling op het tijdstip van de facturering of doorrekening ervan nog niet definitief en voor het juiste bedrag bekend is, er geen regularisatie moet worden verricht voor zover het oorspronkelijk aan de klant gefactureerde of doorgerekende bedrag ten hoogste 5 EUR meer bedraagt dan het werkelijke bedrag. In dat geval zal het oorspronkelijk aan de klant gefactureerde of doorgerekende bedrag niet aan de btw onderworpen zijn.

Er wordt tenslotte opgemerkt dat het steeds aan de notaris is om aan te tonen dat een doorgerekende kost een voorschot is in de zin van artikel 28, 5°, van het Btw-Wetboek.

Voor meer informatie over de btw-behandeling van de door notarissen doorgerekende kosten die kwalificeren als voorschotten in de zin van artikel 28, 5°, van het Btw-Wetboek: zie punt 3 van de beslissing nr. E.T. 121.923 van 3 april 2012.