BTW-plicht voor Management-/bestuursvennootschappen

 

Vanaf 1 januari 2015 worden alle rechtspersonen, die voorheen hadden geopteerd om hun bezoldigingen zonder btw aan te rekenen, verplicht om btw aan te rekenen op hun bezoldigingen. Vergoedingen die werden ontvangen in 2014 zijn nog niet onderworpen aan btw.

Er dient ook opgemerkt te worden dat de btw voor toegekende tantièmes opeisbaar wordt vanaf de datum waarop de jaarlijkse algemene vergadering de beslissing goedkeurt voor de uitkering ervan. Dit houdt in dat tantièmes toegekend over het boekjaar 2014 – ongeacht de afsluitingsdatum-onderworpen zullen zijn aan btw.

 

Natuurlijke personen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden, worden nog steeds als niet-belastingplichtig aangemerkt.