BTW TARIEF : BOUWSECTOR

 De BTW-tariefverlaging naar 6 % die specifiek van toepassing is bij ‘afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw’ van woningen geldt dit jaar bovendien voor het hele grondgebied (daar waar de regeling normaal gesproken enkel geldt voor woningen die gelegen zijn in bepaalde steden en gemeenten);


Integraal Verslag, Kamercommissie voor Financiën, 17 juni 2009, nr. CRIV 52 COM 598, 4


Specifiek wat het verlaagd tarief bij afbraak en heropbouw van woningen betreft, heeft de minister van Financiën in antwoord op een andere parlementaire vraag bevestigd dat de afbraak (anders dan de heropbouw) geen betrekking moet hebben op een ‘woning’ : de aanwending van het gebouw vóór de afbraak is van geen belang . Het mag dus evengoed gaan om een af te breken gebouw dat gebruikt werd voor industriële, artisanale, handels- of landbouwdoeleinden, of nog, als kantoorruimte. Het moet volgens de minister wel beantwoorden aan de notie ‘onroerend goed uit zijn aard’, een “significante omvang” hebben en “met het oog op duurzaamheid” zijn opgetrokken.


De minister meldt verder nog dat de woning die wordt opgetrokken, “niet op exact dezelfde plaats” moet staan als het afgebroken gebouw. Het is voldoende dat de woning “op hetzelfde perceel” wordt gebouwd.