Btw voor woningen tussen 5 en 10 jaar: algemene regels

 

Voor de renovatie van een woning tussen 5 en 10 jaar oud geldt vanaf 1 januari 2016 het tarief van 21% btw in plaats van 6%. De aanvang van de werken, de aflevering van de bouwvergunning of de ondertekening van de overeenkomst spelen geen rol, de datum waarop de werken worden beëindigd of de factuurdatum wel. Het is mogelijk om een voorschotfactuur op te maken in 2015, maar de fiscus zal hier nauw op toezien om misbruik te vermijden. Wij raden af om hogere voorschotten dan gewoonlijk toe te kennen. De administratie zal nog toelichtingen publiceren rond overgangsmaatregelen.