Btw-vrijstelling kleine ondernemingen verhoogd tot 15.000 euro

 

Nu meldt de minister van Financiën

dat de hogere btw-vrijstellingsdrempel vanaf 1 april 2014 in werking treedt, maar voor een jaaromzet  die niet meer dan 15.000 euro overschrijdt.

Voor veel kleine ondernemingen en verenigingen houdt dit een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging in.

Dit betekent dat

kleine ondernemingen met een jaaromzet van maximum 15.000 euro, exclusief btw, vrijgesteld zijn van de meeste verplichtingen inzake btw;

§  Geen btw aan te rekenen op de verkoopfacturen;

§  Geen btw-aangifte in te dienen;

§  Geen btw-aftrek op de kosten en investeringen.

 

Wat zijn de verplichtingen bij btw-vrijstelling:

§  Aangifte doen van uw voornemen om de vrijstellingsregeling toe te passen bij aanvang van uw activiteit;

§  Jaarlijks een lijst van btw-plichtige klanten opmaken en indienen;

§  De btw-administratie verwittigen als uw omzet meer dan 15000 euro bedraagt (en overschakelen naar de gewone regeling voor zelfstandigen).

§  Op alle verkoopfacturen dient men de volgende vermelding aan te brengen: “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.”