Buitenlands onroerend: zeker niet vergeten aan te geven

Zo’n 20.000 eigenaars hebben hun buitenlands vastgoed niet aangegeven. Dat moest uiterlijk op 31 december gebeurd zijn. Op basis van de aangifte bepaalt de fiscus een kadastraal inkomen.

Een tweede verblijf of ander vastgoed in het buitenland dat u zelf gebruikt of verhuurt aan een privépersoon wordt voortaan anders belast. Tot vorig jaar werd buitenlands vastgoed belast op basis van de huur(waarde), vanaf dit jaar op basis van een kadastraal inkomen (ki). In uw belastingaangifte van 2022 moet u dus het ki aangeven.

Om het ki te bepalen moeten een aantal gegevens aan de fiscus doorgegeven worden. Wie voor 2021 eigenaar werd, kreeg een invulformulier van de fiscus toegestuurd. Dat moest uiterlijk op 31 december 2021 terugbezorgd zijn.

Kadastraal inkomen

Uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën blijkt dat de dossiers voor 107.474 eigenaars zijn verwerkt. Alles samen gaat het om 155.926 eigendommen waarvoor het ki al is berekend. Nog 40.000 dossiers die bij de fiscus zijn binnengekomen, zijn nog niet behandeld.

155.926

eigendommen

Voor 155.926 eigendommen is een kadastraal inkomen berekend.

Nog geen enkele eigenaar werd op de hoogte gebracht van het berekende ki. Dat gebeurt met een aangetekende brief. ‘De notificaties worden in het voorjaar verzonden, zodat de eigenaars het ki van hun buitenlands onroerend goed kunnen overnemen in hun aangifte van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2022