De blackbox geregistreerde kassa hoe wat wanneer?

 

 

Wie pretendeert op heden reeds over een ‘geregistreerde kassa’ te beschikken heeft het verkeerd voor. Wellicht heeft men het over de ‘geregistreerde kassa’ die de uitreiking van de voorgedrukte BTW-ontvangstbewijzen (BTW-bonnetjes) vervangt. De ‘geregistreerde kassa’ met black box waarvan sprake die vanaf 1/7/2013 zal moeten worden gebruikt, zal over een ‘certificaat black box’ (!) moet beschikken en moet nog op de markt komen.

Bij de aankoop van een ‘geregistreerde kassa’ met black box zal de leverancier moeten aantonen dat het toestel gecertificeerd is. Indien de kassa en black box niet gecertificieerd is, loopt de horeca-uitbater een groot risico op problemen bij controle. De lijst met gecertificieerde toestellen zal terug te vinden zijn op www.horecablackbox.be (Horeca Vlaanderen) of www.geregistreerdkassasysteem.be (FOD Financiën).

Concreet betekent dat alles wat in het kassasysteem met black box wordt ingegeven, onherroepelijk geregistreerd wordt. Corrigeren kan maar blijft zichtbaar in het systeem. Een klant die een afrekening vraagt, zal een BTW-bonnetje krijgen waarop alle verrichtingen zichtbaar zijn. Andere soorten tickets vermelden duidelijk dat ze géén BTW-bonnetje zijn.

Tussen 1 januari en 30 april 2013 zullen de horeca-uitbaters zich verplicht bij de FOD Financiën dienen te registreren. Indien men zich niet registreert, zal men door de fiscus worden aangeschreven met de uitdrukkelijke vraag tot registratie. Na 30 april 2013 en registratie kunnen de horeca-uitbaters hun VAT signing card bij de FOD Financiën aanvragen. In deze aanvraag moet de productienummers van het kassasysteem en de fiscale data module vermeld worden.

Vanaf 1 juli 2013 zal de horeca-uitbater een ‘ticket geregistreerd kassasysteem’ aan een particulier moeten uitreiken en aan een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon, op het tijdstip dat de dienst voltooid is, een volledige factuur moeten uitreiken.

Voor de horeca-uitbaters die minder dan 10% van hun omzet regelmatig maaltijden verschaffen, zullen vanaf 1 januari 2013 een BTW-bonnetje moeten uitreiken. Indien de klant een belastingplichtige of niet-belastingplichtige rechtspersoon betreft, dient naast het BTW-bonnetje, tevens een volledige factuur te worden uitgereikt.