De nieuwe aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2011 : nieuwe vakken?

 

 

·   Uitbreiding toepassing afzonderlijke belasting (tegen gemiddeld tarief) van decemberwedden die de overheid voor eerste maal betaalt in december => vervangingsinkomsten (vak IV – 12 nieuwe codes), vroeger beperkt tot bezoldigingen;

 

·   Belastingvermindering voor Vlaamse renovatielening (= mama en papa-lening): 2 nieuwe codes voor saldo lening op 1.1.2010. =niet nieuw, enkel uitbreiding omwille van eerste volledige jaar (2010) dat lening wordt toegekend…

 

·   NIEUW: Nieuwe rubriek (4 codes in vak IX) voor de aangifte van over te dragen belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven betaald in 2009. Let op, m.b.t. investeringen van 2010 moet nog steeds de uitgave/betaling worden aangegeven, m.b.t. investeringen van 2009 moet de over te dragen belastingvermindering (die op aanslagbiljet aj. 2010 gedrukt staat) worden aangegeven. + herschikking van rubrieken energiebesparende uitgaven omwille van gewijzigd wettelijk kader (o.a. uitbreiding toepassing belastingkrediet);

 

·   NIEUW: 2 nieuwe codes in vak IX voor aangifte belastingvermindering voor ‘lage energiewoning’ en ‘nul energiewoning’ (naast bestaande passiefwoning);

 

·   NIEUW: 2 nieuwe codes in vak IX voor aangifte belastingvermindering voor inschrijving op aandelen van erkend ontwikkelingsfonds (bv. aandelen van Incofin;

 

·   NIEUW: 7 nieuwe codes in vak IX voor aangifte belastingvermindering voor elektrische voertuigen (elektrische twee-, drie- en vierwielers, personenwagens) en voor installatie oplaadpunten/stations (aan woning) voor dergelijke voertuigen;

 

·   NIEUW: netto 6 nieuwe codes (18 nieuw – 12 oud) in vak XIV (roerende inkomsten) om intresten/dividenden uit beleggingen in EER te onderscheiden van andere buitenlandse beleggingen. Inkomsten EER-beleggingen zijn vrijgesteld van gemeentebelasting (arrest Dijkman, H.v.J 1.7.2010).


De codes die verdwijnen zijn de codes in vak IX voor vermindering obligaties Startersfonds (geen uitgifte in 2010) en 1 code voor isolatiewerken in vak IX (niet meer nodig, belastingkrediet niet meer uitsluitend voor isolatie)