ECOCHEQUES

ECOCHEQUES

Het interprofessioneel akkoord 2009 – 2010 heeft de Nederlands taal een nieuw woord opgeleverd: de ecocheque. De Nationale Arbeidsraad legde de spelregels voor de ecocheques vast in CAO nr. 98.

Naast maaltijdcheques, cultuurcheques en sportcheques kunnen bedrijven nu ook ecocheques aan hun werknemers geven.

De cheques dienen voor de aankoop van ecologische producten of diensten, die worden onderverdeeld in zes categorieën:
– energiebesparing (vb. vervanging stookolieketel, plaatsing dubbel glas, spaarlampen, isolatie)
– waterbesparing (vb. spaardouchekop, spoelbak voor toiletten met spaarknop)
– mobiliteit (vb. plaatsing lpg-installatie in auto, aankoop van fiets)
– afvalbeheer (vb. aankoop oplaadbare batterijen)
– ecodesign
– natuur (vb. aankoop bomen en planten, aankoop papier met gerecycleerde vezels)

De cheques zijn vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Op voorwaarde dat de ecocheques niet worden toegekend ter vervanging van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel.

Hiernaast gelden nog de volgende bijkomende voorwaarden :
– de maximumwaarde per cheque is 10 euro;
– de cheque wordt op naam afgeleverd;
– de cheques vermelden een geldigheidsduur die beperkt is tot 24 maand;
– de cheques kunnen niet in geld worden omgeruild;
– per werknemer kan er in 2009 voor maximum 125 euro worden uitgekeerd, vanaf 2010 maximum 250 euro.

Ecocheques krijgen dus een gelijkaardige kwalificatie als maaltijdcheques. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan, dan geldt de kwalificatie als sociaal voordeel. De cheques zijn vrijgesteld in hoofde van de werknemer, maar de kosten van de ecocheques zijn niet aftrekbaar in hoofde van de toekennende werkgever.