Economische werkloosheid voor bedienden

 De extra toelage komt op rekening van de werkgever. Over de hoogte van die toelage moet de werkgever afspraken maken met de werknemers. De toelage moet wel minstens even hoog zijn als die voor de tijdelijk werkloze arbeiders in het bedrijf.

Meer info elders op deze website.

 Algemeenheden betreffende deze laatste drie maatregelen van tijdelijke arbeidsduurvermindering

Alleen bedrijven in moeilijkheden kunnen van de twee laatste maatregelen inzake individuele arbeidsduurverminderin en tijdelijke werkloosheid voor bedienden genieten. In moeilijkheden betekent in dit geval dat ofwel het zakencijfer met minstens 20 procent gedaald is, ofwel 20 procent van de werknemers tijdelijk werkloos is.

De drie vernoemde maatregelen van arbeidsduurvermindering zijn tijdelijk en gelden alleen voor het jaar 2009. Ze kunnen verlengd worden tot 30 juni 2010, maar die verlenging is afhankelijk van de evolutie van het debat over de harmonisering van het bedienden- en arbeidersstatuut en kan er ook pas komen na het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Bij de drie maatregelen krijgen de vakbonden hun zeg. Bij de eerste maatregel is er een bedrijfscao nodig. Bij de twee andere maatregelen is er een sectorakkoord nodig. Als dat er niet is, moet er een bedrijfscao zijn. Als de werkgever en de vakbonden er niet in slagen een bedrijfscao af te sluiten, kan er een bedrijfsplan goedgekeurd worden door een tripartiet orgaan met vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers en de regering.

Meer info elders op deze website.