Een fakehybride: wat is de stand van zaken op fiscaal vlak?

Rijdt u met een hybrideauto, dan is het sinds 1 januari 2020 uitkijken geblazen dat het fiscaal gezien geen fakehybride is. Wanneer is dat ook alweer het geval en wat betekent dat dan concreet? Is er daar onlangs nog iets aan veranderd? Is het een echte of een fakehybride?
Een echte hybride. 
Een echte of gewone hybrideauto is er eentje zonder stekker. Rijdt u met zo’n auto, dan kunt u gerust zijn op fiscaal vlak. Een dergelijke hybride is nooit ‘fake’, lees: u wordt daarvoor niet fiscaal afgestraft.
Wat is dan een fakehybride? Dat is een oplaadbare hybride (een hybride waarvan de elektrische batterij oplaadbaar is via een aansluiting op een externe energiebron) waarvan de batterijcapaciteit of de uitstoot niet voldoen aan bepaalde normen! Concreet zal een plug-inhybride fiscaal gezien een fakehybride zijn als deze een té lichte batterijcapaciteit (< 0,5 kWh/100 kg) of een té hoge CO2 -uitstoot (> 50 g/km) heeft.

De fiscus rondt de uitkomst van de berekende batterijcapaciteit af. Hierdoor voldoet in de praktijk ook nog een voertuig dat een batterijcapaciteit heeft van 0,45 kWh/100 kg. Zodra de uitkomst lager is, is er echter geen ontsnappen meer aan!
Enkel indien aangeschaft na 31 december 2017.
De aparte regeling voor fakehybrides geldt enkel voor auto’s die sinds 1 januari 2018 aangekocht, gehuurd of geleased zijn. Heeft u uw hybride van vóór die datum, dan is er op fiscaal vlak ook geen probleem.Fakehybride: hoe zit dat fiscaal alweer?
Aftrekbaarheid autokosten.
Om de mate van aftrekbaarheid van uw autokosten te bepalen, moet u – zoals u weet – werken met de zgn. gramformule:

Aftrekpercentage = 120% – (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2 )%

(coëfficiënt: diesel = 1; benzine/lpg = 0,95; cng = 0,90)
Let op! De aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer mag nooit hoger zijn dan 40%. Voor auto’s onder de 200 g uitstoot is het min. 50% en max. 100%.
CO 2 -uitstoot mee bepalend voor aftrek. Inderdaad en hoe hoger die uitstoot is, hoe lager de fiscale aftrek wordt. Het is daar waar het schoentje knelt voor een fakehybride…
Uitstoot overeenstemmende auto nemen. Voor een fakehybride mag u inderdaad geen rekening meer houden met de opgegeven (lage) CO2 -uitstoot van het voertuig zelf, maar wel met de (veel hogere) CO2 -uitstoot van een zgn. overeenstemmend voertuig met (enkel een) ‘fossiele’ motor.
Let op! Is zo’n model er niet, dan wordt de uitstoot van de hybride vermenigvuldigd met 2,5.
Privé belastbaar voordeel.
Ook voor inkomstenjaar 2021 mag voor zgn. fakehybrides voor de berekening van het VAA niet langer de officiële CO2 -uitstoot van de auto zelf in rekening gebracht worden, maar wel die van de overeenstemmende niet-hybrideauto of, bij gebrek daaraan, de officiële CO2 -uitstoot × 2,5 (art. 36, §2, lid 9-11 WIB 92) .Is er onlangs nog iets veranderd?
Overeenstemmende auto?
De fiscus heeft op zijn website een lijst van overeenstemmende voertuigen gepubliceerd die geregeld geüpdatet wordt.
Bijgewerkte lijst sinds 1 februari 2021. Inderdaad, de fiscus heeft op 1 februari 2021 zijn lijst van fakehybrides bijgewerkt. Via deze link kunt u de lijst downloaden: https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/121-valse-hybrides-faux-hybrides-falscher-hybrid-2021-02-01.xlsx .

Een sinds 1 januari 2018 gekochte plug-inhybride is fake als hij een té lichte batterijcapaciteit (< 0,5 kWh/100 kg) of een té hoge CO2 -uitstoot (> 50 g/km) heeft. U mag dan voor de aftrekbaarheid van de autokosten en het privévoordeel niet de CO2 -uitstoot van de auto zelf nemen.
U moet dan de hogere uitstoot nemen van het overeenstemmende niet-hybridemodel.
Het meest recente overzicht daarvan is van 1 februari 2021.