Beleggen voor vennootschappen binnenkort enkel mogelijk met LEI-nummer

LEI staat voor “Legal Entity Identifier” en is een unieke cijfer- en lettercombinatie van 20 tekens die toelaat alleondernemingen die op de financiële markten actief zijn, te identificeren. Het nummer is gekoppeld aan belangrijke informatie over de onderneming (naam, maatschappelijke zetel…) en wordt opgenomen in een publiek toegankelijke databank.
Wie heeft een LEI-nummer nodig?
Enkel rechtspersonen zoals een NV, BVBA, V.O.F., VZW… hebben dit nummer nodig. Natuurlijke personen hoeven dus niets extra te doen.
Wanneer heeft je klant een LEI-nummer nodig?
 
Onder “handelen” in financiële instrumenten vallen niet alleen aan- en verkooptransacties (ook buiten de beurs), maar ook sommige transfers, vrijwillige actions en schenkingen. 
 
Concreet gaat het om het verhandelen van financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, staatsobligaties, futures, opties… Beleggingen in fondsen met variabel kapitaal, beleggingsverzekeringen, termijnbeleggingen of –rekeningen, kasbons of goud vallen niet onder de meldingsplicht. Daarvoor is dan ook geen LEI-nummer vereist.

 

 
Hoe krijgt u een LEIcode? U moet zo’n code aanvragen bij een Local Operating Unit (LOU) of een Registration Office. België heeft geen erkende LOU, maar er is wel een registratieagent actief, nl. GS1 Belgium & Luxembourg. U kunt de LEIcode aanvragen via de website (https://www.gs1belu.org/nl/lei-legal-entity-identifier) .
Kost dat iets? Ja, u betaalt € 89 voor de eerste registratie van de LEIcode. De verplichte jaarlijkse verlenging kost € 59.