Elektriciteit BTW tarief daalt vanaf 01 april 2014

 

Wie kwalificeert er als “huishoudelijke afnemer”?

De afnemer die elektriciteit koopt voor zijn eigen huishoudelijk gebruik met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten. In de praktijk zal dit het geval zijn wanneer natuurlijke personen een residentieel contract hebben afgesloten met hun elektriciteitsleverancier.

Wie kan er dus niet genieten van dit verlaagd tarief?

De Btw-verlaging is niet van toepassing op

vennootschappen
rechtspersonen
VZW’s
gemeenten
verenigingen van mede- eigenaars (voor wat betreft het verbruik voor de gemeenschappelijke delen van appartementencomplexen), …
Ook een natuurlijke persoon die een professioneel contract afsluit met zijn elektriciteitsleverancier kan niet genieten van het verlaagd tarief.

Of m.a.w. een contract voor afname van elektriciteit voor uw eenmanszaak komt niet in aanmerking voor het verlaagde tarief. Op zich is dat niet nadelig indien u de Btw volledig in aftrek kan brengen.
Dus indien u als zelfstandige een residentieel contract heeft afgesloten met uw elektriciteitsleverancier dan kan u toch nog genieten van het 6 % Btw-tarief. De keerzijde van de medaille is dan dat er geen Btw in aftrek kan worden genomen (u beschikt dan immers niet over een conforme factuur). Het feit dat u geen Btw nummer hebt staan op de factuur belet dan weer niet dat dit een aftrekbare beroepskost blijft voor de directe belastingen.
Doordat u geen Btw in aftrek heeft genomen, wordt deze zelfs mee in kost genomen.

Zelfstandige bedrijfsleiders wiens elektriciteitsfactuur op naam staat van hun vennootschap, kunnen hier niet van genieten. In het kader van de loonoptimalisatie en het jaarlijks stijgende voordeel alle aard voor elektriciteit, zou het een interessante oefening kunnen zijn om uit te rekenen of het na de invoering van het verlaagd tarief niet goedkoper wordt om de elektriciteitsrekening terug zelf te betalen …

Inwerkingtreding

De verlaging van het Btw-tarief treedt in werking voor het verbruik van elektriciteit vanaf 1 april 2014. De voorschotfactuur van maart zal nog wel worden uitgestuurd met aanrekening van 21 % Btw, ook al betreft deze het verbruik van april. Dit zal echter worden gecorrigeerd in de slotfactuur of eindafrekening over 2014.

Wat moet u doen om het verlaagd tarief te kunnen genieten vanaf 1 april 2014?

Niets, dit wordt automatisch toegepast door uw elektriciteitsleverancier als u een residentieel contract met hem hebt afgesloten.