En wat met de aftrekbaarheid van de brandstoffactuur in 2010?

 

Gevolgen voor u? Deze wijziging zal u uiteraard wél voelen. Stel, de brandstofkosten van een firmawagen bedragen bij u gemiddeld € 2.400 per jaar. Dan is daar € 600 (25%) niet aftrekbaar van geworden. ‘Reëel’ kost dat u dan € 204 (gerekend tegen 34% vennootschapsbelasting) of € 300 (gerekend tegen 50% personenbelasting), lees: u bespaart minder belastingen gelijk aan deze bedragen.