Energiebesparende maatregel vanaf 2012 afgeschaft

Tot nog toe konden die woningen gedurende 10 jaar genieten van een specifieke belastingvermindering. Die kwam bovenop de belastingvermindering voor de energiebesparende investeringen, zoals de installatie van zonnepanelen of een zonneboiler.

De hoogte van de specifieke belastingvermindering hangt af van de energiezuinigheid van de woning.
X Voor een lage energiewoning bedraagt ze 420 euro (inkomstenjaar 2011), X voor een passiefwoning 850 euro
X en voor een nulenergiewoning 1.700 euro.

De belastingvermindering wordt toegekend vanaf het jaar dat de woning gecertificeerd en dat gedurende tien jaar.

Het certificaat geeft aan hoe energiezuinig de woning is en wordt uitgereikt door de vzw Passiefhuis-Platform of een gelijkaardige instelling.

Voor woningen die al gecertificeerd zijn, verandert er door de begrotingsmaatregel niets.

WAT MET BESTAANDE WONINGEN ?

Wat er gebeurt met woningen die wel al aan de energievereisten voldoen maar nog geen certificaat hebben, is niet duidelijk.
Voor die woningen zou er nog een overgangsregeling moeten uitgewerkt worden.

28 november

Zoals al bekend verdwijnt de belastingvermindering van 40 procent voor alle energiebesparende investeringen, met uitzondering van die voor dakisolatie.

Hoeveel volgend jaar nog per woning in dakisolatie zal kunnen geïnvesteerd worden, is nog altijd niet duidelijk. Volgens bronnen zou de budgettaire impact van de maatregel beperkt moeten blijven tot 80 miljoen euro.

Wel is bevestigd dat voor uitgaven voor energiebesparende investeringen (andere dan dakisolatie) die in de loop van 2012 betaald worden, er enkel nog een belastingvermindering zal zijn op voorwaarde dat er een overeenkomst werd ondertekend voor 28 november 2011.

Wie nu nog beslist om bijvoorbeeld zijn stookketel te laten onderhouden en de factuur nog voor 31 december 2011 betaalt, zal ook nog aanspraak kunnen maken op de belastingvermindering.

Ook de belastingvermindering voor sommige werkzaamheden voorbehouden voor woningen die meer dan 5 jaar in gebruik zijn, wordt geschrapt.
Daardoor verdwijnt het fiscaal voordeel voor het onderhoud en de vervanging van een stookketel, de plaatsing van superisolerende beglazing, de installatie van thermostatische kranen en kamerthermostaat met tijdschakeling en een energieaudit.

40 procent

Tot nog toe kreeg u voor alle werken een belastingvermindering van 40 procent, met een maximum van 2.830 euro. Dat grensbedrag werd bereikt met een investering van 7.075 euro.
Specifiek voor zonnepanelen lag dat fiscale grensbedrag 850 euro hoger ( of 3680 euro/jaar.

Snel nog een contract afsluiten en de betalingen doen na 1 januari 2012 lijkt evenmin een mogelijkheid. Voor energiebesparende maatregelen (andere dan dakisolatie) die u in de loop van 2012 betaalt, kunt u enkel nog een belastingvermindering krijgen voor zover u voor 28 november 2011 een contract ondertekende.!!

Overdraagbaarheid

Aan de overdraagbaarheid naar de volgende jaren voor investeringen die in het verleden werden gedaan zou niet geraakt worden. Die overdraagbaar-heid is een regeling voor woningen die al minstens vijf jaar in gebruik zijn.

Wie meer investeerde dan het grensbedrag mag de investering volledig betalen en het belastingvoordeel overdragen naar de volgende drie jaar. Zo kan met één betaling maximaal vier jaar van de belastingvermindering genoten worden.

Grt wouter devloo