Energiebesparende middelen

De belastingvermindering bedraagt, ongeacht het soort van de werkzaamheden, 40 % van het totaal betaalde bedrag (incl. btw). Er geldt evenwel een maximum van 2.650 euro per woning, ongeacht of het nieuwbouw of renovatie betreft. Dit komt overeen met een totale uitgave van 6.625 euro.
In specifieke gevallen kan dat maximum worden verhoogd. Als de totale uitgave in 2008 hoger uitvalt dan 6.625 euro maar tevens de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie en/of de plaatsing van zonnepanelen betreft, is op die specifieke uitgave een bijkomende belastingvermindering van maximaal 790 euro van toepassing. In deze veronderstelling kan de maximale vermindering neerkomen op 3.440 euro.
Voor uitgaven in 2009 mag u het bedrag waarmee u boven het maximum uitkomt, op de volgende drie jaar overdragen indien de woning ten minste vijf jaar oud. Tot nu toe bestond de enige mogelijkheid erin om te vermijden dat een deel van de uitgave geen recht gaf op belastingvermindering, de betaling over verschillende jaren te spreiden. Dat blijft interessant voor woningen minder dan vijf jaar oud.
Indien in een en hetzelfde jaar in verschillende woningen energiebesparende uitgaven worden gedaan, dan geldt het maximum apart voor elke woning