Energiebesparende uitgaven en groene lening nieuwe verduidelijking

De FOD Financiën verduidelijkt een aantal fiscale begrotingsmaatregelen waarover momenteel veel ongerustheid heerst. Het doel van de hervormingen is ons belastingstelsel in overeenstemming te brengen met de bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de gewesten.

Om de door de burger geplande investeringen niet in het gedrang te brengen, werd evenwel voorzien in tal van overgangsmaatregelen.