Firmawagens-en-aftrekbaarheid-op-basis-van-co2-uitstoot

 

Weliswaar schuift zij een fiscale neutraliteit naar voren, maar dit is louter theorie. Laat ons even kijken.

Vandaag zijn de kosten van personenwagens aftrekbaar voor 75 procent in de vennootschaps- en personenbelasting, met als uitzondering de kosten van brandstof, intresten en plaatsing van een mobiloon, die voor 100 procent aftrekbaar zijn. Het voorstel van de regering houdt in dat er in de toekomst 5 verschillende tarieven van aftrekbaarheid zullen zijn, gaande van 60 procent tot 90 procent. Inderdaad, met het tarief van 75% als theoretisch gemiddelde.

Nu blijkt in de praktijk dat de meeste wagens in graad van aftrekbaarheid dalen. Dus als er meer wagens dalen in aftrekbaarheid dan er stijgen, betekent dit een budgettaire opbrengst in de belastinginkomsten. Indien de schalen dermate zouden zijn opgesteld dat er ongeveer evenveel wagens boven als onder de 75 procent zouden uitkomen, zou dit neutraal geweest zijn. Zelfs met een licht verschil zou dit nog logisch geweest zijn, met het oog op de sturing naar milieuvriendelijkere wagens.

Het aantal wagens dat in de betere categorieën van aftrekbaarheid terechtkomen, zijn wagens met een eerder kleine cilinderinhoud (dikwijls onder de 1600cc) en worden dus niet direct gebruikt als firmawagens. Een klassieker als de BMW 3-reeks diesel valt minimaal terug op 70 procent aftrekbaarheid. Een Volkswagen Golf diesel valt slechts met de allerlichtste motorversie in de huidige aftrekbaarheidsschaal. De andere modellen vallen terug op 70 procent aftrekbaarheid.

De aanwezigheid van een roetfilter, toch belangrijk in dit milieuaspect, wordt niet aangemoedigd.

Een overzicht van de schalen:

 CO2-uitstoot

Aftrek% 

 CO2-etiket

 Diesel

Benzine 

 

 

 < 105 g

< 120 g 

90 % 

A B 

 tussen 105 en 115 g

tussen 120 en 130 g 

80 % 

B

 tussen 115 en 145 g

tussen 130 en 160 g 

75 % 

C

 tussen 145 en 175 g

tussen 160 en 190 g 

70 % 

D

 > 175 g

> 190 g 

60 % 

E F G

De code van het CO2-etiket, dat zich bevindt in uw wagen, kan een aanduiding zijn voor de schaal waarin u met uw wagen terechtkomt. Let wel op want er is een overlapping van code B met twee schalen.

De juiste code en C02-uitstoot van uw wagen kan u terugvinden op de site van de overheid (FOD Volksgezondheid). De CO2-uitstoot van recente wagens vindt u ook terug op het inschrijvingsbewijs van uw wagen.

Deze maatregel zou ingaan per 1 april 2007 voor wat betreft de na die datum nieuw aangekochte wagens. Per 1 april 2008 zou dit algemeen van toepassing worden.