Fiscale belastbaarheid van de Coronapremies

 

Sinds de opgelegde coronamaatregelen hebben de betrokken overheden ondernemingen gesteund door allerlei coronapremies in de verschillende gewesten te voorzien, zoals de hinder- en compensatiepremie in Vlaanderen.
Hoewel die Coronapremies een ruggesteun zijn voor vele ondernemingen kan uiteraard de vraag gesteld worden of op die premies belastingen moeten betaald worden…

Door de sluitingsmaatregelen ten gevolge van de Coronacrisis hebben vele ondernemingen financieel verlies geleden. De verschillende gewesten hebben ondernemingen hierin echter gesteund door verschillende premies te voorzien. Het gewest waar een winkel gevestigd is, is bevoegd voor het toekennen van de premie. Zo waren er in Vlaanderen de sluitingspremie en de compensatiepremie wie zijn winkel verplicht moest sluiten ten gevolge van de opgelegde overheidsmaatregelen. In Vlaanderen bedroeg die premie 4.000 euro, terwijl het in Brussel en Wallonië respectievelijk ging om een eenmalige premie van 5.000 euro en 4.000 euro.

Wie zijn winkel niet verplicht moest sluiten of geen fysieke winkel heeft, en bijgevolg geen aanspraak kan maken op de hinderpremie, maar door de coronacrisis een groot omzetverlies lijdt, kan in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de compensatiepremie. Die bedraagt 3.000 euro voor zelfstandigen in hoofdberoep en 1.500 euro voor zelfstandigen in bijberoep. Het omzetverlies moet wel substantieel zijn, nl. een omzetdaling van 60%. De periode waarin de omzetdaling zich moet manifesteren loopt van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

De Coronapremies worden fiscaal gekwalificeerd als beroepsinkomsten en bijgevolg zou er dan ook belastingen op moeten betaald worden, naargelang het geval zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting.
Natuurlijk zou dat een streep door de rekening zijn. De minister van Financiën had daarom al laten verstaan dat dat uiteraard niet de bedoeling kan zijn. Al deze coronapremies zijn dus gewoonweg belastingvrij.