Forfaitaire kilometervergoeding geïndexeerd

Een forfaitaire kilometervergoeding wordt uitbetaald wanneer een werknemer of bedrijfsleider zijn eigen wagen gebruikt voor beroepsmatige verplaatsingen.

Deze kilometervergoeding kan forfaitair worden uitbetaald wanneer deze niet meer bedraagt dan het kilometertarief dat de Staat aan zijn eigen ambtenaren uitbetaalt.

Voor de periode van 1 juli 2011 t.e.m. 30 juni 2012 bedroeg dit tarief 0,3352 EUR per km.

Voor de periode van 1 juli 2012 t.e.m. 30 juni 2013 wordt het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld op 0,3456 euro per kilometer.