Geldigheid van een btw-nummer? Het VIES-certificaat helpt.

 

Een Belgische btw-plichtige ondernemer die goederen verkoopt aan een andere belastingplichtige gevestigd buiten België maar binnen de EU, dient op deze verkoop geen Belgische btw aan te rekenen indien aan de voorwaarden gesteld in artikel 39bis van het Belgisch btw-Wetboek is voldaan.

De verkoper dient te bewijzen dat de goederen het Belgische grondgebied hebben verlaten en de koper over een geldig EU btw-nummer beschikt. Wat deze laatste voorwaarde betreft, dient de verkoper aan te tonen dat de verwerver een btw-nummer heeft opgegeven dat rechtsgeldig werd afgeleverd door een andere lidstaat en de verwerver daadwerkelijk de persoon is aan wie het btw-nummer is toegekend.

Probleem is dat belastingplichtigen buiten hun wil om betrokken kunnen geraken bij een internationale btw-carrouselfraude. De verwerver koopt zonder btw aan in een andere lidstaat, verkoopt de goederen door met btw en verdwijnt dan zonder de btw door te storten aan de staat. Belastingplichtigen kunnen evenwel hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden indien zij wisten of hadden moeten weten dat de betaling van de btw niet werd gedaan met de bedoeling belasting te ontduiken.

Voortaan kan echter een certificaat bekomen worden via de waarmee de belastingplichtige kan aantonen dat hij de geldigheid van het btw-nummer van de afnemer heeft nagegaan. Op die manier kunnen verkopers hun goede trouw bewijzen en kunnen ze dus met minder risico verkopen in een andere lidstaat.

Men dient er zich wel van bewust te zijn dat dergelijk certificaat geen sluitend bewijs levert en slechts één van de elementen is inzake de bewijsvoering in het kader van een vrijgestelde intracommunautaire levering.