Geregistreerde kassa met Blackbox voor Horeca

 

 

Wanneer worden ze ingevoerd?

Ze worden in de tijd gespreid.
In plaats van een verplichte invoering op 1 januari 2014 komt er nu een invoering vanaf 1 januari 2014 op vrijwillige basis met een verplichte invoering voor de ganse sector tegen eind 2015.
Wie vrijwillig invoert, kan genieten van een lastenverlaging op 5 werknemers.
Er kan dus over een uitstel gesproken worden maar niet over een afstel. Vanaf 1 januari 2014 zullen de eerste kassa’s wel degelijk geïnstalleerd worden.

 

Goedkopere werkrachten

Het aangekondigde nieuwe systeem van gelegenheidsarbeid wordt vanaf 1 oktober van dit jaar ingevoerd en kan vrij gebruikt worden in de ganse horeca. Deze maatregel is dus ook voor ondermeer cafés van toepassing. Concreet betekent dit dat een werkgever gedurende 100 dagen per jaar een extra mag inzetten waarvoor geen bijdragen betaald moeten worden op het reële loon, maar op een forfait van 7,5€ per uur (en maximaal 45€ per dag). Deze forfaits worden niet verhoogd voor zon- en feestdagen. De werkgever houdt 33% bedrijfsvoorheffing af. Een werknemer mag gedurende 50 dagen in dit systeem werken.

 

Hoeveel is de laqstenverlaging ?

Er komt een lastenverlaging op voltijds vast personeel van 500€ per personeelslid per kwartaal voor maximaal vijf werknemers naar keuze (800€ indien de werknemer jonger is dan 26 jaar).

Welke zelfstandige komt in aanmerking?

Dit kan in alle ondernemingen met maximaal 49 werknemers (dit is een verhoging van deze grens: er was altijd 20 werknemers gezegd). Deze lastenverlaging wordt ingevoerd vanaf de kassa er is (vrijwillig of verplicht).
Opgelet: bij deze maatregel hoort een registratie van het personeel, mogelijk met zowel een in- als een uit-registratie. Dit laatste is nog onduidelijk

 

Er komt een maatregel voor lastenverlaging op overuren voor wie de kassa invoert. Deze maatregel is echter nog niet geconcretiseerd en is voorlopig te beperkt in omvang.

Voor wie verplicht ?

De 10%-regel.

Om te zien of u wel zo’n black box in huis moet halen, is de 10%-regel van belang. Bestaat meer dan 10% van uw (horeca)omzet uit ‘voeding’, dan moet u alle verkopen registreren in een elektronische kassa mét black box

Let op! Blijft u onder die 10%-drempel, dan bent u vanaf 1 januari 2014 verplicht om (zelfs voor snacks!) een btw-bonnetje uit te reiken aan klanten die iets eten in uw zaak.

De referentieperiode werd aangepast!

Zo is het. Om te zien of u al dan niet boven die 10% uitkomt, moet u kijken naar uw zakencijfer over de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 en dus niet langer over het kalender-/boekjaar 2012, zoals eerder aangekondigd.
Concreet zal u dat dus op basis van uw btw-aangiften over die periode moeten controleren.
.

Opstarten vanaf 1 januari 2014

Wie na 1 januari 2014 met een zaak start en/of zijn eenmanszaak in een vennootschap onderbrengt en ‘eten’ op de kaart heeft staan, moet in principe vanaf dag één met die black box werken?!