GESCHENKEN BIJ PENSIONERING

 

 

Zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen, de geschenken in speciën of in de vorm van geschenkcheques die aan een werknemer worden overhandigd ter gelegenheid van zijn of haar pensionering, wanneer dit geschenk cumulatief beantwoordt aan de volgende voorwaarden:

·                                 niet meer bedragen dan 35 EUR per volledig dienstjaar dat de werknemer bij de betrokken werkgever in dienst is;

·                                 een totaal bedrag van tenminste 105 EUR en maximum 875 EUR.