Geschenkencheques

 

2.2 Gebeurtenissen

De toekenning moet gebeuren ter gelegenheid van Kerstmis, Nieuwjaar of Sinterklaas. Uitreiking op een ander moment komt dus niet in aanmerking. Enkel de fiscus aanvaardt nog dat ook voor andere feesten een geschenkencheque wordt gegeven. Zo is er bijvoorbeeld het patroonsfeest dat in de desbetreffende beroepssector wordt gevierd, zoals Sint-Elooi of Sint-Barbara.

2.3 Bedrag

Per jaar mag de werkgever slechts een bedrag van 35 EUR toekennen, eventueel gespreid over verschillende gelegenheden. Voor ieder kind ten laste mag er eveneens eenzelfde bedrag van 35 EUR per jaar toegekend worden. Een kind wordt als ten laste beschouwd indien de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van dat kind draagt. Door het steeds toenemende aantal “nieuw samengestelde gezinnen”, aanvaardt de fiscus dat ook kinderen die op 1 januari van het aanslagjaar geen deel uitmaken van het gezin toch als “ten laste” kunnen beschouwd worden, en dit zolang ze op 31 december van het jaar van toekenning geen 18 jaar oud zijn.

De cheques moeten apart worden toegekend. Aan een werknemer met twee kinderen, mag men bijvoorbeeld geen globale cheque geven van 105 EUR. De vrijstelling zal in dat geval niet gelden. De werkgever mag dit bedrag in speciën geven of onder de vorm van cheques. In dat laatste geval dienen ook andere voorwaarden vervuld te zijn. Bij overschrijding van het toegelaten bedrag, zal het gehele bedrag worden onderworpen aan RSZ-bijdragen.

2.4 Cheques: extra voorwaarden

De betaalbons of cheques mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die voorafgaandelijk een akkoord gesloten hebben met de uitgever van de betaalbons. Zij moeten tevens een beperkte looptijd hebben en mogen onder geen beding aan de begunstigde in speciën uitbetaald worden. De laatste voorwaarde houdt in dat de cheques niet in geld mogen uitbetaald worden door de aangesproken ondernemingen, maar dat de werknemer effectief in de betrokken onderneming ter waarde van het bedrag van deze cheque aankopen moet verrichten. Wil men dat het personeel niet gebonden is aan één bepaalde onderneming, dan kan de werkgever deze geschenkencheques aankopen bij gespecialiseerde firma’s en kunnen de werknemers deze cheques enkel en alleen uitgeven bij de ondernemingen die verbonden zijn met dergelijke firma’s. De werkgever kan ook een systeem gebruiken waarbij een bepaald aantal ondernemingen rechtstreeks benaderd worden, waarna de werknemers de keuze krijgen bij welke onderneming zij hun cheque willen besteden (b.v. keuze tussen cheque van doe-het-zelfzaak, parfumerie, kledingwinkel, enz.).

Het betalen van een eindejaarspremie of toekenning van een geschenkencheque is dus geen algemene plicht! Indien u interpretatieproblemen of vragen hebt, laat dan niet na uw sociaal secretariaat of ons kantoor hierover te contacteren.