Gevolgen voor groene leningen door afschaffing registratie van aannemers

De FOD Financiën overloopt in een recent bericht de gevolgen voor de groene lening van de afschaffing van de registratie van aannemers die sinds 1 september 2012 geldt.

Vroeger moest voor bepaalde werken in de woning een beroep worden gedaan op een geregistreerde aannemer om recht te hebben op een interestkorting (‘interestbonificatie’) en een belastingvermindering voor de interesten van een groene lening.

Nu is dat geen voorwaarde meer om recht te hebben op de interestkorting en de belastingvermindering. Dat geldt, met terugwerkende kracht, voor werken uitgevoerd vanaf 1 januari 2011.

Opgelet: deze fiscale voordelen kunnen enkel worden verkregen voor groene leningen afgesloten voor 1 januari 2012.

Wat moet u verder nog weten over groene leningen?

Het is voortaan niet meer mogelijk om een groene lening af te sluiten die toelaat van fiscale voordelen te genieten.

Alleen de groene leningen die afgesloten zijn voor 1 januari 2012 geven recht op een belastingvermindering. De interesten die u voor die leningen betaalt, kunt u nog tijdens de hele looptijd van de lening inbrengen.

Vanaf aanslagjaar 2013 (d.w.z. voor de in 2012 betaalde intresten) wordt het percentage van de belastingvermindering verlaagd tot 30 % van de interesten betaald na aftrek van de interestbonificatie (i.p.v. 40 % voor de intresten betaald in 2011).