Gratis beschikking over gedeelte van onroerend goed: hoe voordeel berekenen?

Quid bij terbeschikkingstelling van gedeelte van OG

Het komt voor dat slechts een gedeelte van een onroerend goed ter beschikking wordt gesteld, bv. 60 % van een woning met een KI van 1.200 EUR.

De vraag die zich in dat geval stelt is te weten met welke vermenigvuldigingsfactor (1,25 of 3,8). Het KI van het ter beschikking gestelde gedeelte bedraagt immers minder dan 745 EUR, maar dat van het gebouw in zijn geheel méér.

Tot voor kort leek de Administratie ervan uit te gaan dat in dergelijk geval met het volledige K.I. rekening moet worden gehouden (Com.IB 36/123).

Maar uit een antwoord op een recente PV blijkt dat ze hierop is teruggekomen.

De minister bevestigt aan de vraagsteller dat wanneer een gebouw, eigendom van een vennootschap, met een KI van 1.000 EUR voor bv. 70 % ter beschikking wordt gesteld van de zaakvoerder van de vennootschap (waarbij het overige deel van het OG professioneel wordt gebruikt door de vennootschap), en het KI van het gedeelte van het onroerend goed dat ter beschikking wordt gesteld dus kleiner is dan 745 EUR, het voordeel moet worden vastgesteld als voor een onroerend goed met een KI kleiner dan 745 EUR.

 

 Quid bij terbeschikkingstelling van gedeelte van OG

Het komt voor dat slechts een gedeelte van een onroerend goed ter beschikking wordt gesteld, bv. 60 % van een woning met een KI van 1.200 EUR.

De vraag die zich in dat geval stelt is te weten met welke vermenigvuldigingsfactor (1,25 of 3,8). Het KI van het ter beschikking gestelde gedeelte bedraagt immers minder dan 745 EUR, maar dat van het gebouw in zijn geheel méér.

Tot voor kort leek de Administratie ervan uit te gaan dat in dergelijk geval met het volledige K.I. rekening moet worden gehouden (Com.IB 36/123).

Maar uit een antwoord op een recente PV blijkt dat ze hierop is teruggekomen.

De minister bevestigt aan de vraagsteller dat wanneer een gebouw, eigendom van een vennootschap, met een KI van 1.000 EUR voor bv. 70 % ter beschikking wordt gesteld van de zaakvoerder van de vennootschap (waarbij het overige deel van het OG professioneel wordt gebruikt door de vennootschap), en het KI van het gedeelte van het onroerend goed dat ter beschikking wordt gesteld dus kleiner is dan 745 EUR, het voordeel moet worden vastgesteld als voor een onroerend goed met een KI kleiner dan 745 EUR.