Gratis gebruik van een woning: nieuwe berekeningswijze bekend

 

De formule voor het berekenen van dit voordeel verschilde naar gelang wie het onroerend goed ter beschikking stelde: een natuurlijk persoon of een vennootschap. In een vorige bijdrage werd reeds toegelicht dat het Grondwettelijk Hof recent oordeelde dat dit verschil in berekeningswijze strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.

Deze discriminatie zal nu worden rechtgezet. De federale regering heeft aangekondigd dat het voordeel van alle aard voortaan voor iedereen op dezelfde manier zal worden berekend: 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met de vermenigvuldigingsfactor 2. Het kadastraal inkomen speelt niet langer een rol. Ook wie het onroerend goed ter beschikking stelt (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) wordt irrelevant. Iedereen gelijk voor de wet dus.

Wie gaat er nu op vooruit met deze nieuwe formule? Zelfstandige bedrijfsleiders die een woning van hun vennootschap bewonen met een niet-geïndexeerd KI hoger dan € 745. Die zien hun voordeel alle aard met bijna de helft dalen (van factor 3,8 naar factor 2).

Wie zal meer betalen dan vroeger? Personen die een woning ter beschikking krijgen van een natuurlijk persoon of een woning gebruiken met een KI lager dan € 745, zien hun voordeel alle aard (bijna) verdubbelen (van factor 1 of 1,25 naar factor 2).