Een groene lening op afbetaling voor verbouwingswerken is meestal duurder dan een hypothecaire (groene) lening

Met spaargeld of geleend geld?

 

Moet u de verbouwing ofwel betalen met spaargeld, ofwel betalen met geleend geld? U moet de afweging maken tussen enerzijds het verlies aan rente op het spaargeld dat u voor de verbouwing nodig heeft en anderzijds de interest die u – netto – moet betalen op geleend geld.

Als uw spaargeld 3% opbrengt en een lening 5% kost, dan is het beter om uw spaargeld te gebruiken. Als bijvoorbeeld een groene lening netto maar 2,50% kost, dan is het misschien beter om uw verbouwbudget toch te lenen.

 

Lening op afbetaling of hypothecaire lening?

 

Kunt u een extra maandelijkse betaling aan en zoekt u geld om uw huis te verbouwen of te renoveren? Afhankelijk van uw fiscale situatie en uw verbouwbudget zijn er verschillende oplossingen mogelijk. U kunt kiezen voor een hypothecair verbouwkrediet of voor een lening op afbetaling (LOA). Beide kunt u afsluiten onder de vorm van de zogenaamde ‘groene lening’ voor een beperkte lijst met energiebesparende maatregelen.

 

Een LOA is vlot aangevraagd, het geld krijgt u snel ter beschikking. Omdat de bank geen hypotheek neemt op uw huis, zijn er geen notariskosten, geen registratierechten, kortom er zijn geen leningaktekosten. Anderzijds is de rentevoet hoger dan bij een hypothecair krediet: tussen 6 en 8 procent voor een LOA op 10 jaar. Voor kleine leenbedragen is de looptijd wettelijk beperkt: voor een bedrag tussen 10.000 en 15.000 euro bijvoorbeeld is de maximale looptijd 60 maanden.

U vindt al een hypothecair krediet aan minder dan 5 procent. Bovendien profiteert u van de fiscale voordelen die specifiek voorzien zijn voor een hypothecaire verbouwlening.

 

Als de LOA of de hypothecaire lening enkel dient voor energiebesparende maatregelen, dan komt er sinds 2009 een dubbel voordeel bij.
De rentevoet voor deze ‘groene lening’ wordt aangeboden met een rentevoet die 1,50% lager ligt dan de commerciële rentevoeten: u krijgt een ‘rentesubsidie’ of ‘interestbonificatie’.
En u krijgt een belastingvermindering voor een bedrag van 40% van de intresten die u werkelijk betaalde.

 

Aan de hand van een concreet voorbeeld toont B&A ADVIES BVBA aan dat u best meteen kiest voor een hypothecaire lening, uw spaargeld zo veel mogelijk onaangeroerd laat en een lening op afbetaling gewoon links kan laten liggen. Dit als u uw gezinswoning al hebt afbetaald, of zelfs ook als u nog maar enkele jaren af te betalen hebt.

 

Een eerste voorbeeld uit de praktijk: Katleen en Bart willen verbouwen. Hun gezinswoning is afbetaald.

 

Katleen en Bart, 45 en 44 jaar, wonen samen en ze hebben twee kinderen. Samen hebben ze een netto-inkomen van 3.200 euro. Ze willen in 2009 50.000 euro lenen voor een verbouwing van hun enige eigen woning.

 

Als ze energiebesparende maatregelen nemen, betaalt de fiscus ook nog eens 40% van die facturen terug. De manier waarop ze die verbouwingswerken betalen speelt geen rol: via eigen spaargeld of eender welke lening. Dit beïnvloedt dus niet hun keuze.

Hun verbouwingen van 50.000 euro kosten met een LOA (7,50% gedurende 10 jaar) 20.434 euro aan intresten of 586,95 euro per maand.
Als ze enkel energiebesparende maatregelen nemen, dan kost de oplossing via een LOA (een groene LOA van maximaal 30.000 euro en een normale LOA van 20.000 euro) netto 10.745 euro.

Een hypothecaire lening (5% gedurende 10 jaar) kost hen per maand weliswaar 553 euro aan de bank, maar op het einde kost het hen niks: dankzij de fiscus worden ze voor 13.290 euro gesponsord!

 

Een tweede voorbeeld: Katleen en Bart willen verbouwen. Ze betalen nog maandelijks een aankooplening af.

 

Katleen en Bart, 45 en 44 jaar, wonen samen en ze hebben twee kinderen. Samen hebben ze een netto-inkomen van 3.200 euro. Ze willen in 2009 20.000 euro lenen voor een verbouwing van hun enige eigen woning. Ze betalen nog een aankooplening af: 700 euro per maand. In 2003 hebben ze immers 110.000 euro geleend aan 4,67% gedurende 20 jaar.

 

Hun verbouwingen van 20.000 euro kosten met een LOA (7,50% gedurende 10 jaar) 8.174 euro aan intresten of 235 euro per maand. Als ze enkel energiebesparende maatregelen nemen, dan kost de oplossing via een LOA netto 2.861 euro.

 

Een hypothecaire lening (5% gedurende 10 jaar) kost hen 211 euro per maand of netto 3.056 euro. Dit komt overeen met een netto intrest van 2,93%. Met enkel energiebesparende maatregelen bedraagt de netto kostprijs 1.556 euro of een netto intrest van 1,52%!

 

Ondertussen laten ze hun 20.000 euro spaargeld rustig staan. Dit brengt hen in die 10 jaar met een matige 2% intrest nog steeds 4.380 euro aan samengestelde rente op.