Grote vennootschappen betalen hogere vennootschapsbijdrage in 2012 11/05/2012

Wie moet die bijdrage betalen?
Elke vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moet binnen de drie maanden na de neerlegging van haar oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de ‘jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen’ (de vennootschapsbijdrage) betalen.

 

wie moet niet betalen?

Vzw’s, feitelijke verenigingen en burgerlijke vennootschappen die geen handelsvorm hebben aangenomen, zijn vrijgesteld.

 

Hoeveel  betaalt u in 2012:

·                            347,50 euro als uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus in 2010) een balanstotaal had dat kleiner of gelijk was dan 627.377,34 euro (voordien: 604.112,25 euro); of

·                            868,00 euro (852,50 euro in 2011) als uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus in 2010) een balanstotaal had van meer dan 627.377,34 euro (voordien: 604.112,25 euro).