Horeca:bruto wordt netto

 

Zowel werknemers als werkgevers varen wel bij het nieuwe systeem: werknemers zullen aan overuren meer overhouden dan vandaag en werkgevers zullen geen bijdragen moeten betalen, stellen de liberalen.

 

Het nieuwe, eenvoudige systeem komt bovenop de flexi-jobs voor mensen die willen bijverdienen in de horeca. ‘Als je minstens vier vijfde werkt bij een andere werkgever, zal je makkelijk kunnen bijverdienen in de horeca. Werkgevers kunnen een eenvoudig systeem gebruiken: het nettoloon plus 25 procent bijdragen op dat loon.

 

Minister van Middenstand Willy Borsus voegt daar nog een aantal maatregelen aan toe, zoals de verhoging van het aantal overuren, de verhoging van het plafond van de gelegenheidsarbeid van 100 naar 200 dagen voor elke werkgever, de goedkeuring van een Charter over controles door de verschillende inspectiediensten met het oog op proportionele sancties, en de oprichting van een permanent dialoogplatform met de sociale partners uit de horecasector.

 

‘Het was cruciaal om deze arbeidsintensieve sector, die geconfronteerd wordt met reële moeilijkheden, te hulp te komen. De defiscalisatie van de overuren of de horecaondernemers in staat stellen om op een eenvoudigere en soepele manier personeel aan te werven, zeker op piekmomenten, is daarom van kapitaal belang en zal voortaan gefaciliteerd worden: