HYPOTHECAIRE LENING VOOR PLAATSING ZONNEPANELEN IS AFTREKBAAR

 

U geniet deze belastingvermindering in het jaar waarin u de uitgaven heeft gedaan. Laat u bijvoorbeeld werken uitvoeren in 2008 en betaalt u die ook in 2008, dan kan u de belastingvermindering genieten voor inkomstenjaar 2008.

In een voorafgaande beslissing heeft de rulingcommissie nu aangegeven dat het tijdstip van betaling de doorslaggevende factor is bij het bepalen van het jaar waarin u van de belastingvermindering kan genieten. Indien de werken bijvoorbeeld uitgevoerd werden in 2007 en de betaling voor een deel met een voorschotfactuur gebeurde in 2007 en voor het resterend saldo in 2008, zal u volgens de rulingcommissie zowel voor inkomstenjaar 2007 als voor inkomstenjaar 2008 kunnen genieten van de belastingvermindering.

Daarenboven heeft de rulingcommissie ook aangegeven dat de kapitaalaflossingen, interesten en premies voor de schuldsaldoverzekering van de hypothecaire lening die is aangegaan voor de financiering van deze werken eveneens aftrekbaar zijn. Uiteraard moeten daarvoor ook de overige voorwaarden die vereist zijn voor de aftrekbaarheid van een hypothecaire lening vervuld zijn. Dit betekent dat de lening een looptijd moet hebben van ten minste 10 jaar. Ze moet zijn aangegaan bij een instelling in de Europese Economische Ruimte en voor een woning die in een lidstaat van Europese Economische Ruimte gelegen is. Als derde voorwaarde moet de lening tenslotte zijn aangegaan voor de woning die op 31 december van het jaar waarin de lening is aangegaan uw enige woning is die u ook zelf betrekt. Indien voormelde voorwaarden zijn voldaan, kan u naast de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen dus ook nog de aftrek enige eigen woning genieten en geniet u dus tweemaal van eenzelfde investering.

Isolatie van muren en vloeren


Tot de uitgaven die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen behoren ook de uitgaven voor de ‘isolatie van daken’. Daar zijn nu tijdelijk aan toegevoegd, de uitgaven voor de isolatie van ‘de muren en de vloeren’. De uitbreiding geldt voor de uitgaven die “werkelijk zijn betaald in 2009 en 2010” (art. 4 en 6 van de Economische Herstelwet van 27 maart 2009;).