IBO INDIVIDUELE OPLEIDING IN EEN BEDRIJF

 

Wat is de doelstelling van dit IBO-plan?

Werkzoekenden een bedrijfs- en functiespecifieke opleiding geven onder verantwoordelijkheid van het bedrijf, met als voorwaarde de opleiding te laten volgen door een vaste aanwerving voor onbepaalde duur.

Voordelen

Tijdens de opleidingsperiode betaalt het bedrijf geen loon, maar wel een productiviteitspremie aan VDAB. Voor laaggeschoolden en schoolverlaters is deze premie extra-laag. De werkzoekende (cursist) behoudt zijn of haar vervangingsinkomen tijdens de opleiding en VDAB betaalt een bijkomende premie die dit vervangingsinkomen aanpast tot het normale loon (geldend voor het bedrijf en de functie die wordt aangeleerd). Indien er geen vervangingsinkomen is, betaalt VDAB een premie gelijk aan het volledige loon.

Meer info vindt je door op RSZ_verminderingen_IBO.pdf te klikken.

Hoe aanvragen?

Nadat een kandidaat is gevonden maakt de werkgever een opleidingsplan, afhankelijk van de aan te leren functie en van mogelijke voorkennis van de kandidaat.

De VDAB beslist over de opportuniteit van de opleiding en bespreekt samen met de werkgever de opleidingsduur. Deze kan variëren tussen 4 en 26 weken (uitzonderlijk tot 52 weken). De opleiding is minstens halftijds.

Het opleidingscontract wordt ondertekend door werkgever, de werkzoekende (de cursist) en de VDAB.

De werkgever maakt maandelijks een staat over aan VDAB van de gepresteerde uren. Aan de hand daarvan verrekent VDAB aan de werkgever de productiviteitspremie en betaalt ze ook het loon aan de cursist.

Tijdens de opleiding is er begeleiding en opvolging door VDAB.

Na de opleiding volgt een aanwerving met een contract van onbepaalde duur.

Goedkoper aanwerven

U zoekt volk. Het aantal mensen dat uitkijkt naar een nieuwe job stijgt. Zelfs al vindt u nu sneller een gemotiveerde kandidaat, dan nog heeft die zelden de juiste ervaring om meteen op volle kracht mee te draaien in uw zaak.

Aanwerven met een zgn. IBO? Inderdaad. IBO staat voor ‘individuele beroepsopleiding’. Het komt erop neer dat een werkzoekende bij u op de werkvloer een opleiding krijgt in plaats van in een opleidingscentrum van de VDAB. Zo’n opleiding duurt in principe tussen de één en de zes maanden.

Is dat dan voordelig? Absoluut. Al die tijd werkt die kandidaat immers bij u, maar hij is niet bij u in dienst. U betaalt zolang dus ook geen loon, maar enkel een zgn. productiviteitspremie die grosso modo neerkomt op 1/3 van het normale loon.

Tip 1. Op http://www.vdab.be/ibo/ (klik op Simulatie) kunt u berekenen hoeveel een IBO u kost.

Tip 2. De kandidaat zelf verliest er niets bij. Het bedrag dat hij van de VDAB krijgt, komt in principe nl. overeen met het nettoloon dat hij zou krijgen als hij gewoon bij u in dienst zou zijn.

Dé oplossing in crisistijden? Ja en neen. U bespaart inderdaad op de loonkosten, maar na de opleiding bent u wel verplicht om de kandidaat vast in dienst te nemen én te houden zolang als de opleiding zelf geduurd heeft. Het gaat dus hoegenaamd niet om een vrijblijvende stage in uw zaak.

Hoe gaat het precies in zijn werk?

Zoek zelf een geschikte kandidaat. In principe komt iedereen die werk zoekt in aanmerking om in een IBO te stappen. Het hoeft dus zeker niet te gaan om een werkloze of een laaggeschoolde. U kunt dus gewoon zelf een kandidaat zoeken die u geschikt lijkt. Tot daar niets nieuws dus…

Een IBO aanvragen bij de VDAB. Eens u een geschikte kandidaat gevonden heeft, vraagt u bij de VDAB een IBO aan. U contacteert daarvoor de lokale IBO-consulent (zie http://www.vdab.be/ibo/). Het is finaal de VDAB die zijn zegen moet geven, al is men daarin over het algemeen wel soepel.

Niet de juiste werkervaring. De voorwaarde om zo’n IBO goed te keuren, is wel dat de kandidaat een opleiding op de werkvloer kan gebruiken, maar ‘witte raven’ zijn sowieso niet dik gezaaid…

Concreet. Het is bv. niet omdat een kandidate al verkoopster geweest is in een bakkerij dat ze ook in een beenhouwerij overweg kan met de kassa en de snijmachines, dat ze de vleeswaren kent en dat ze kan antwoorden op vragen van klanten. Bedienen in een café is evenmin hetzelfde als in de keuken van een taverne mee gerechten helpen te bereiden gelet op de hygiënenormen, e.d.

Een opleidingsplan. Het komt er dus op neer om de VDAB te overtuigen van het gebrek aan ervaring én van uw planning inzake hetgeen u de kandidaat de eerste maanden wilt bijbrengen.

Tip. Dat ‘opleiden’ is trouwens eerder ‘inwerken’, want al doende leert men. U hoeft m.a.w. zeker geen les te geven of cursussen uit te schrijven.

Toch niet geschikt, wat dan? Indien u tijdens de opleidingsperiode merkt dat de kandidaat niet meevalt, dan kunt u in samenspraak met de VDAB de IBO beëindigen.

Tip. Neem het best meteen contact op met de VDAB zodra u problemen ondervindt. Op het einde van de opleidingsperiode zal men zo’n IBO immers niet zo snel meer willen stopzetten.