INTEGRATIE VAN DE VERZEKERING KLEINE RISICO’S IN DE SOCIALE BIJDRAGE ALS ZELFSTANDIGE

 

De zelfstandige zal dus geen aparte betaling meer moeten doen aan zijn ziekenfonds (behalve zijn lidgeld en eventuele bijkomende verzekeringen). Op basis van zijn sociale bijdragen aan zijn het sociaal verzekeringsfonds zal hij voortaan in orde zijn voor de grote én de kleine risico’s.

De bijdrage aan het ziekenfonds valt dus weg, maar de sociale bijdragen zullen stijgen.

Ongeveer 20 % van de zelfstandigen betaalt momenteel geen bijdrage voor de kleine risico’s. Zij zullen vanaf volgend jaar verplicht zijn om dat wel te doen. Deze groep staat dus voor een extra kost. Die extra uitgave wordt gelukkig gemilderd door het feit dat de sociale bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn. De zelfstandigen zullen geïntegreerd worden in de algemene ziekteverzekering.

De terugbetalingsvoorwaarden zullen identiek zijn aan die van de werknemers. Het principe van het jaarrecht blijft ongewijzigd. Een zelfstandige zal een jaarlang recht hebben op terugbetaling van de kleine risico’s op voorwaarde dat zijn sociale bijdragen voor het tweede voorafgaande jaar betaald zijn. Om in orde te zijn voor de kleine risico’s in 2008 moeten de sociale bijdragen van 2006 dus betaald zijn. De sociale verzekeringsfondsen bevestigen de betaling aan de hand van een elektronische bijdragebon die zij sturen naar het ziekenfonds.

Welke wijzigingen ondergaan de bijdragen?

·                                 het bijdragepercentage zal stijgen van 19,65% naar 22%

·                                 het bijdragepercentage boven het zogenaamde tussenplafond (voor 2007 bedroeg dit €44 371,89) blijft onveranderd: dit blijft dus gehandhaafd op 14,16%

·                                 de minimumbijdrage in hoofdberoep: nog slechts één drempel in plaats van voorheen drie verschillende drempels

·                                 het bijdragepercentage bij de voorlopige bijdrage als beginnende zelfstandige:

§                                                                                                                                                                                 1e jaar : 20,50%

§                                                                                                                                                                                 2e jaar: 21%

§                                                                                                                                                                                 3e jaar: 21,50%

Voor diegene die de pensioenleeftijd hebben bereikt EN een pensioen genieten verandert er niets.