ISOLATIE VAN MUREN EN VLOEREN :ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

 


Inwerkingtreding van de nu bij KB vastgestelde verplichting : “de jaren 2009 en 2010”. De wettelijke uitbreiding van de belastingvermindering naar de isolatie van muren en vloeren zelf geldt voor de “uitgaven die werkelijk zijn betaald in 2009 en 2010”.