Jaarrekening neerleggen volgens microschema

 

De kleinste ondernemingen krijgen weldra de mogelijkheid een jaarrekening in te dienen die nog eenvoudiger is dan de versie die kmo’s momenteel indienen: resultatenrekening en balans blijven ongeveer gelijk, maar in de toelichting wordt een aardig lijstje posten geschrapt.

 

Dit is een gevolg van de invoering van de nieuwe categorie van micro-ondernemingen in ons land, waarover de federale regering een akkoord heeft bereikt in eerste lezing. Het wetsontwerp moet nog langs de Raad van State en er moet in het najaar ook nog over gestemd worden in het parlement.

 

Volgens de Europese boekhoudrichtlijn van 2012 hebben de lidstaten de mogelijkheid – geen verplichting – om zulke categorie van kleinste bedrijven te definiëren. Ons land kiest daar dus voor, na een unaniem advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

 

Een micro-onderneming mag slechts één van drie drempels overschrijden: een balanstotaal van 350.000 euro, een jaaromzet van 700.000 euro en maximaal 10 werknemers. In de praktijk vallen meer dan 321.000 ondernemingen onder deze definitie, of ongeveer 83 procent van alle bedrijven in ons land. (Een kleine 15 procent zijn wat grotere kmo’s, en zowat 4 procent zijn grote ondernemingen.)

 

Zij krijgen niet enkel de mogelijkheid een eenvoudigere jaarrekening in te dienen, de kosten voor de neerlegging van de jaarrekening voor micro-ondernemingen worden met 20 euro verlaagd, van 76 naar 56 euro (incl. BTW). Het cijfer van de totale besparing voor ondernemingen hierdoor klinkt spectaculairder: ruim 6,4 miljoen euro.

 

‘Hoeveel minder werk het wordt om een jaarrekening op te stellen volgens het microschema is nu nog niet exact in te schatten.Wij schatten dat het om een besparing van enkele tientallen euro’s zal gaan.’

 

‘Dit is een positieve beslissing, zeker omdat nu een aparte categorie van bedrijven wordt gedefinieerd waaraan in de toekomst nog andere stimulerende maatregelen, onder meer fiscale, kunnen worden gekoppeld.

 

Niet micro, wel klein
Daarnaast worden de drempelbedragen opgetrokken om van een kleine onderneming te spreken.

Nu gaat het over ondernemingen

 

·       met een jaaromzet tot 7,3 miljoen euro

·       en een balanstotaal tot 3,65 miljoen euro.

·        

Dat wordt

 

·       9 miljoen jaaromzet

·       en 4,5 miljoen euro balanstotaal.

 

Volgens de federale regering komen daarmee 1.000 extra ondernemingen in de categorie van de kleine ondernemingen, samen goed voor meer dan 30.000 voltijdse banen. Pas als de grensbedragen twee opeenvolgende boekjaren worden overschreden, kan een onderneming niet langer ‘klein’ zijn. Zo wordt vermeden dat kmo’s door één uitzonderlijk jaar plots als ‘groot’ worden gecatalogeerd.

 

Daarenboven worden de criteria voor moeder- en dochterondernemingen niet langer opgeteld voor de catalogering. Daardoor worden heel wat dochtervennootschappen (die zelf geen moedervennootschap zijn) voortaan als kleine vennootschap behandeld.

 

‘Mag je niet langer een jaarrekening volgens het verkort schema indienen, maar moet je naar een volledig schema, dan maakt dat een paar honderd euro verschil in opzoek- en opmaakkosten’, verduidelijkt Van Coile, ‘maar het grote verschil is vooral dat je een bedrijfsrevisor moet aanstellen, en dan hebben we het snel over enkele duizenden euro’s per jaar.’

 

Niet meer in Staatsblad
Ten slotte is genoegzaam bekend dat de jaarrekeningen tegenwoordig via de balanscentrale van de Nationale Bank kunnen worden geconsulteerd, en daarom oordeelt de regering dat de publicatie in het Staatsblad niet langer nodig is. Dit geldt voor alle vennootschappen, van micro tot groot.