Kadastraal inkomen zijn toegekend voor buitenlandse onroerende goederen

De fiscus verstuurt volgende week de laatste brieven met het berekende kadastraal inkomen van het buitenlandse vastgoed van Belgen. Dat vervangt de huurwaarde van buitenlands vastgoed in hun belastingaangifte.

Een tweede verblijf of ander vastgoed in het buitenland dat u zelf gebruikt of verhuurt aan een privépersoon wordt vanaf dit jaar anders belast. Tot vorig jaar moest u in uw belastingaangifte de huur(waarde) aangeven, vanaf dit jaar een kadastraal inkomen.

Dat kadastraal inkomen wordt berekend door de fiscus, op basis van gegevens die uiterlijk eind vorig jaar doorgegeven moesten zijn. Zodra het kadastraal inkomen bekend is, worden de eigenaars op de hoogte gebracht van het bedrag met een aangetekende brief.

Op 17 maart en 24 maart werden telkens 70.000 zogenaamde betekeningen verstuurd. Volgende week gaan de resterende 80.000 de deur uit, meldt de federale overheidsdienst financiën.

Bezwaar

Wie niet akkoord gaat het met kadastraal inkomen heeft twee maanden om bezwaar aan te tekenen. Dat moet verplicht met een aangetekende brief. Daarin vermeldt u het kadastraal inkomen dat volgens u aan het pand toegekend moet worden. De motivering van uw voorgesteld bedrag kan later.

Wat met de belastingaangifte als er bezwaar is aangetekend? ‘De belastingplichtige kan zijn belastingaangifte indienen. Hij mag het kadastraal inkomen invullen dat hij correct acht’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst financiën. ‘Als echter het door de administratie opgegeven kadastraal inkomen gehandhaafd wordt, is de aangifte onjuist. De administratie zal die dan corrigeren op basis van het ‘juiste’ kadastraal inkomen.’

Vereenvoudiging

De nieuwe belastingregels voor buitenlands vastgoed leiden tot een vereenvoudiging van de belastingaangifte. In het vak waar vastgoed moet worden aangegeven, zijn twaalf codes geschrapt.

Experts gaan ervan uit dat de nieuwe regeling voor Belgen met vastgoed in het buitenland iets voordeliger is.

Of het nieuwe belastingregime een impact zal hebben op de verschuldigde belasting hangt af van situatie tot situatie. Maar experts gaan ervan uit dat de nieuwe regeling iets voordeliger zal zijn. Omdat het kadastraal inkomen nog gebaseerd is op de huurwaarde in 1975 zal de nieuwe belastbare basis vaak lager zijn dan de huur(waarde).

Vastgoed in populaire vakantielanden, zoals Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en Turkije is vrijgesteld van belasting in België. Dat is te danken aan dubbelbelastingverdragen.

Toch kunnen er fiscale gevolgen zijn. Omdat België een vrijstelling geeft met wat in het vakjargon progressievoorbehoud heet, kan het buitenlands vastgoed wel leiden tot hogere belastingen op uw andere inkomsten waarop u wel in België belasting betaalt. Er wordt rekening gehouden met de buitenlandse inkomsten om het belastingtarief te bepalen dat op uw andere inkomsten van toepassing is. Hoe hoger uw buitenlandse inkomsten, hoe hoger de belastingdruk op uw andere inkomsten.