Kan fiscus boeken meenemen ?

 

Inzake inkomstenbelastingen kan een ambtenaar nu ook, zoals reeds het geval was inzake btw, alle boeken en stukken meenemen die nodig zijn om de belastbare inkomsten te bepalen.

Dit betreft naast de algemene boeken en stukken ook de stukken m.b.t. buitenlandse bankrekeningen en levensverzekeringsovereenkomsten, documenten m.b.t. juridische constructies en aandelen- en obligatieregisters van vennootschappen.

Volgens de Circulaire moet het uitgangspunt echter blijven dat de boeken ter plaatse bij de belastingplichtige worden ingekeken. Het meeneemrecht zal maar ingeroepen worden als de belastingplichtige hiermee akkoord hiermee gaat of bvb. als de ambtenaar meent dat bepaalde inkomsten niet correct werden aangegeven.

De ambtenaar dient sinds 1 januari 2014 inzake btw en inkomstenbelastingen een proces-verbaal van retentie op te stellen en hiervan een afschrift uit te reiken binnen de vijf werkdagen volgend op de retentie. Dit proces-verbaal vermeldt o.a. een inventaris van de meegenomen boeken en/of stukken. Deze boeken en stukken mogen bijgehouden worden voor de normale duur van het onderzoek en uiterlijk teruggegeven op het moment dat de regularisatieopgave (inzake btw) of het bericht van wijziging (inzake inkomstenbelastingen) wordt verstuurd.

Indien de belastingplichtige weigert op uitdrukkelijk verzoek de boeken mee te geven, kan een administratieve geldboete worden opgelegd.