Km vergoeding gedaald

Voor beroepsmatige verplaatsingen die een werknemer met zijn eigen auto voor zijn werkgever of die een bestuurder met zijn eigen auto voor zijn vennootschap maakt, kan de werkgever/vennootschap een forfaitaire kilometervergoeding toekennen. Onlangs is een circulaire gepubliceerd waarin is bepaald hoeveel die kilometervergoeding sinds 1 juli 2020 mag bedragen.

Werknemer

Gaat een werknemer op bezoek bij klanten van zijn werkgever met zijn privéauto, dan kan de werkgever daarvoor een belastingvrije kilometervergoeding geven aan zijn werknemer. Hetzelfde principe geldt voor de beroepsmatige verplaatsingen die de bestuurder met zijn eigen auto voor zijn vennootschap maakt. De werkgever/vennootschap kan zijn werknemer/bestuurder daarvoor op twee manieren vergoeden. Ofwel betaalt de werkgever/vennootschap de werkelijke kosten terug op basis van de bewijsstukken die de werknemer/bestuurder voorlegt, ofwel wordt er een beroep gedaan op een forfait. Vermits het een forfait betreft moeten er dus geen kosten bewezen worden.

Index

De forfaitaire kilometervergoeding wordt in principe jaarlijks geïndexeerd. In een circulaire van 12 juni 2020 die in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2020 gepubliceerd is, is het nieuwe geïndexeerde bedrag bekend gemaakt. Sinds 1 juli 2020 kan een werkgever of vennootschap resp. aan zijn werknemer of bestuurder een forfait toekennen van 0,3542 euro per beroepsmatig gereden kilometer. Dat nieuwe forfait geldt in principe tot 30 juni 2021.
Het gaat om een lichte daling ten opzichte van vorig jaar toen de vergoeding nog 0,3653 per kilometer bedroeg.  

Taxatie

De werknemer/bestuurder moet op die vergoeding geen belastingen en RSZ-bijdragen betalen vermits het eigenlijk een compensatie is voor de gemaakte verplaatsingskosten. Voor de vennootschap is de forfaitaire kilometervergoeding fiscaal aftrekbaar. Tot voor kort moest daarbij nog een opsplitsing gemaakt worden tussen 30% brandstofkosten die voor 75% aftrekbaar waren, en 70% autokosten die aftrekbaar waren volgens de CO2-uitstoot van de auto in kwestie. Sinds 1 januari 2020 moet die opsplitsing echter niet meer gebeuren vermits brandstofkosten sindsdien ook aftrekbaar zijn volgens de CO2-uitstoot van de auto.