Mag ik onbeperkt bijverdienen als gepensioneerde?


 

Onbeperkt bijverdienen voor wie 65 is of 45 jaar heeft gewerkt

Als u minstens 65 jaar bent OF er een loopbaan van 45 jaar heeft opzitten, mag u vanaf 1 januari 2015 onbeperkt bijverdienen, zonder dat uw pensioenrechten in gevaar komen. U hoeft maar aan één van beide voorwaarden te voldoen, dus OF 65 jaar zijn, OF een loopbaan van 45 jaar hebben.
Deze nieuwe regels zijn een versoepeling tegenover de maatregelen van de regering Di Rupo, die nochtans ook al een versoepeling was van de vroegere regels. Tot 2015 moest een gepensioneerde 65 jaar zijn EN 42 jaar gewerkt hebben om onbeperkt te mogen bijverdienen.

Wat voor wie niet aan de voorwaarden voldoet?

Als u niet aan minstens één van de twee voorwaarden voldoet (bv. u bent 64 met een loopbaan van 40 jaar), mag u ook bijverdienen, maar niet onbeperkt.  In dat geval zijn er wel grenzen aan wat u mag bijverdienen. Net zoals vroeger (voor 2015) wordt die grens bepaald door verschillende factoren: uw leeftijd, het soort pensioen dat u ontvangt, uw eventuele kinderlast, de aard van uw activiteit (werknemer, ambtenaar, zelfstandige):

u hebt de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt: u kan als werknemer of ambtenaar 7.793,00 EUR bijverdienen (zonder kinderen) en  11.689,00  (met kinderen). Bent u  zelfstandige dan bedragen de grenzen 6.234,00 EUR (zonder kinderen) en 9.351,00 EUR (met kinderen);

als u jonger bent dan 65 en enkel een overlevingspensioen krijgt, worden de maxima opgetrokken:  u kan als werknemer of ambtenaar 18.144,00 EUR bijverdienen (zonder kinderen) en 22.680,00 (met kinderen). Bent u zelfstandige dan bedragen de grenzen 14.515,00 EUR (zonder kinderen) en 18.144,00 EUR (met kinderen);

als u de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt, maar geen 65 bent. Of als u de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt en u ontvangt alleen een overlevingspensioen: u kan als werknemer of ambtenaar 22.509,00 EUR bijverdienen (zonder kinderen) en  27.379,00 EUR (met kinderen). Bent u  zelfstandige dan bedragen de grenzen 18.007,00 EUR (zonder kinderen) en 21.903,00 EUR (met kinderen).

Als u het grensbedrag niet overschrijdt, behoudt u het recht op uw volledig pensioen. Als u het grensbedrag wel overschrijdt, wordt uw pensioen verminderd met het percentage waarmee u de drempel overschreden hebt. Dat percentage van uw pensioen moet u volgend jaar terugbetalen. Als u de drempel met meer dan 100 % overschrijdt, worden uw pensioenrechten geschorst en moet u uw ontvangen pensioen het volgend jaar volledig terugbetalen.

Voorbeeld
In 2015 mag u 18.144 EUR bijverdienen. U heeft echter 22.135,68 EUR verdiend met uw bijverdienste na uw pensioen. Daarmee heeft u de drempel met 22 % overschreden. In 2016 moet u 22 % van het pensioen dat u heeft ontvangen, terugbetalen.

Let dus op: ook dit is gewijzigd. Tot 2015 werd het pensioen verminderd voor wie de drempel met 1 tot 25 % overschreed, wie de drempel met meer dan 25 % overschreed, was zijn pensioen volledig kwijt.

En hoe zit het fiscaal?

Laat er wel geen misverstanden over bestaan: deze hierboven beschreven regels hebben betrekking op het socialezekerheidsrecht.

Fiscaal verandert er niets. Dit betekent dat al wat u bijverdient, als beroepsinkomsten zal worden belast. Hetzij als bezoldiging (voor werknemers en ambtenaren), hetzij als winsten of baten (voor zelfstandigen).
Voor gepensioneerden met een laag pensioen heeft het bijverdienen een fiscaal nadeel. Belastingplichtigen met een laag pensioen hebben namelijk recht op een bijkomende belastingvermindering van maximum 2.024,12 EUR, als hun pensioen niet meer bedraagt dan 22.430,00 EUR. Naar gelang ze meer beroepsinkomsten hebben, omdat hun  pensioen stijgt of ze inkomsten halen uit een bijverdienste, daalt deze belastingvermindering. Voor wie tussen de 22.430,00 EUR en 44.860,00 EUR beroepsinkomsten behaalt, wordt de vermindering proportioneel verminderd volgens een wiskundige formule. Voor wie meer dan 44.860,00 EUR beroepsinkomsten heeft, wordt de belastingvermindering tot 1/3 herleid.
Let dus op: naargelang u (meer) bijverdient, vermindert uw recht op de bijkomende belastingvermindering langzaam.