Nieuw in 2010: fiscale ontwerpen en inwerkingtredingen

 

Zo bepaalt het ontwerp van programmawet ondermeer dat vanaf 1 januari 2010 de aftrekbeperking van autokosten strenger wordt en dat verrichtingen met een belastingparadijs verplicht moeten worden aangegeven.  Het voordeel van alle aard voor een auto wordt voortaan berekend op basis van de CO2-uitstoot. PV’s inzake directe belastingen krijgen bijzondere bewijskracht.  De btw op grond maatregel treedt pas op 1 januari 2011 in werking.  De gegevensuitwisselingsregels binnen de administratie worden gewijzigd. 

Het tweede ontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen bepaalt ondermeer dat vanaf 1 januari 2010 gegevens in het kader van de Spaarrichtlijn kunnen worden uitgewisseld.  

Ook de algemene vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1% treedt op 1 januari 2010 in werking.  

Verder wordt de btw in de horeca verlaagd.  Een elektronisch kasregister is binnenkort verplicht, hieromtrent verschijnt nog een KB.  Het btw-tarief in de bouw van 6% wordt verlengd tot 31/12/2010, op voorwaarde dat de bouwvergunning voor 1 april 2010 wordt aangevraagd.  

Belgische grensarbeiders werkzaam in Frankrijk zijn vanaf 1 januari 2007 belastbaar in Frankrijk.  Het verdrag werd echter nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  Deze publicatie is belangrijk voor de bepaling van de bezwaartermijn.  Daarom wordt binnenkort een circulaire hieromtrent gepubliceerd. 

Verder wordt momenteel ook het bankgeheim in verdragen en de witwaswet behandeld