Nieuwbouw tegen 6 procent BTW of niet?

 VOORWAARDE 1. Een nieuwe woning wordt verkocht tegen 21% BTW. Een gebouw is ‘nieuw’ voor de BTW tot 31 december van het tweede jaar na de ‘ingebruikneming’ (dit is een feitenkwestie). Stel dat u een woning in gebruik neemt in 2007. Deze woning blijft dan steeds nieuw tot 31 december 2009. Elke verkoop vóór 31 december 2009 kan dus onder de BTW vallen.

VOORWAARDE 2. Als de woning werd opgericht door een beroepsoprichter, bv. een aannemer of een projectontwikkelaar, dan moet het gebouw steeds mét BTW verkocht worden. Er is géén andere keuze.

VOORWAARDE 3. Als een andere oprichter, bv. een rentenier of een bakker die wat investeert, een appartementsgebouw liet bouwen, dan kán die ervoor opteren om te verkopen mét BTW (de zgn. toevallige BTW-plichtigen). Hij heeft echter evengoed het recht om te verkopen mét registratierechten.

VOORWAARDE 4. Ook een oud gebouw kan soms met 21% (!) BTW worden verkocht.

Wat is dan de truc?

Wanneer kan je met 6 procent btw bouwen ?

Voorwaarde 1. De renovatie moet steunen op de ‘oude dragende muren en op de wezenlijke elementen van de vroegere structuur’. U laat de kelders, de funderingen en de muren dus bestaan. Verder kunt u alles vernieuwen.

Voorwaarde 2. U kunt ook tegen 6% BTW vergroten, op voorwaarde dat het oude gedeelte na de vergroting groter blijft dan het nieuwe gedeelte.

Verder moet u de andere voorwaarden eerbiedigen om het verlaagd BTW-tarief van 6% te genieten: het moet gaan om een verbouwing van een privéwoning, het gebouw moet minstens vijf jaar geleden in gebruik zijn genomen, de woning moet (na de verbouwing) hoofdzakelijk of uitsluitend als privéwoning gebruikt worden, de werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer, …

OPMERKING : wanneer kan je verkopen met BTW ipv registratierechten?

Wanneer? Soms kan een oud gebouw voor de BTW toch als ‘nieuw’ worden beschouwd en mét 21% BTW worden verkocht.

De kostprijs van de verbouwingswerken (exclusief BTW) bedraagt 60% of meer van de verkoopwaarde van het gebouw. Het gaat om de verkoopwaarde ná de verbouwing.