Om de verdere vergroening van het wagenpark te stimuleren heeft de fiscus een aantal nieuwe maatregelen genomen

Wagen fiscaliteit

die de komende jaren in voegen treden. GezienOm de verdere vergroening van het wagenpark te stimuleren heeft de fiscus een aantal nieuwe maatregelen genomen  de besteltermijnen momenteel soms 12 maand of langer bedragen vinden we het dan ook tijd om u hierbij de nodige info mee te geven zodat u bij de aankoop van een nieuwe wagen hier reeds rekening mee kan houden.

Opgelet de datum van aankoop zal bepalend worden, daarbij is de datum van de bestelbon enorm belangrijk gezien deze zal weerhouden worden om te kijken in welke fiscale regeling de wagen valt. Gelieve deze dus zeker te bezorgen!

Concreet zijn er 2 grote wijzigingen gepland:

 • Aankopen vanaf 1/7/2023 tot en met 31/12/2025
 • Aankopen vanaf 1/1/2026

 

Periode heden tot 30/06/2023

Beginnen doen we met de aankopen van nu tot 30/06/2023 (zoals eerder aangegeven is datum bestelbon hierbij van cruciaal belang).
De aftrekbaarheid van de personenwagen zal zoals momenteel op basis van de gramformule berekend worden:

120% – (0,5% x coëfficiënt* x gr. CO²/km)
* Coëfficiënt diesel = 1
* Coëfficiënt benzine = 0,95 (benzine, hybrides,..)
* Coëfficiënt aardgas = 0,9 (minder dan 12 fiscale pk)

Minimale aftrek is 50% tenzij de CO² uitstoot gelijk of hoger is dan 200gr./km. In dat geval bedraagt de aftrek 40%. (Vb. van elke 1.000 EUR aan kosten zal er dan maar 400 EUR in mindering van de winst gebracht worden.)

 

Periode 1/7/2023 tot 31/12/2025

De gramformule zal hier ook bepalend zijn met 2 verschillen vanaf Aanslagjaar 2026:

 • Wegvallen ondergrens 50% (of 40% voor CO² uitstoot van 200gr. en meer)
 • Bovengrens voor maximale aftrek:
  • Aj 2026: 75%
  • Aj 2027: 50%
  • Aj 2028: 25%
  • Aj 2029: 0%

Voor de plugin hybrides is er nog een bijkomende maatregel vanaf 1/7/2023. Om het elektrisch rijden te promoten zullen kosten van brandstof voor de verbrandingsmotor (benzine of diesel) slechts aftrekbaar zijn ad. 50% ipv. het percentage van de gramformule.

 

Periode vanaf 1/1/2026

Enkel wagens met 0 gr. CO² zullen nog aftrekbaar zijn. Het jaar van aanschaf zal bepalen welk percentage van aftrek er zal gelden over de gebruiksduur van de wagen:

 • Aankoop in 2026 -> 100% aftrekbaar
 • Aankoop in 2027 -> 95% aftrekbaar
 • Aankoop in 2028 -> 90% aftrekbaar
 • Aankoop in 2029 -> 82,5% aftrekbaar
 • Aankoop in 2030 -> 75% aftrekbaar
 • Aankoop in 2031 -> 67,5% aftrekbaar