Ondernemingen in moeilijkheden

De wet is het resultaat van de hervorming van de wet op het gerechtelijk akkoord van 1997. Die gaf de ondernemingen een kader om moeilijke periodes te overbruggen. De vennootschap kreeg de mogelijkheid om zich te beschermen tegen schuldeisers en dat net lang genoeg om een herstelplan uit te werken. Maar de procedure bleek moeilijk en duur. De nieuwe wet is gebruiksvriendelijker: ze biedt bedrijven in moeilijkheden meer mogelijkheden om weerwerk te bieden tegen het faillissement en te overleven.

De nieuwe procedures maken het de schuldenaar in moeilijkheden gemakkelijker om een minnelijk akkoord met bepaalde schuldeisers af te sluiten. Er wordt verder voorzien in de vereenvoudigde toekenning van gematigd uitstel van betaling door de rechter. De de aanstelling van een ondernemingsbemiddelaar schept nieuwe perspectieven.

De nieuwe wet stelt drie mogelijkheden van gerechtelijke reorganisatie voor, die de ene na de andere kunnen worden doorlopen in het kader van dezelfde procedure of zelfs tegelijk voor afzonderlijke activiteiten, met name:

·                                 de reorganisatie door minnelijk akkoord onder gerechtelijk toezicht

·                                 de reorganisatie door collectief akkoord dat overeenkomt met het oude akkoord

·                                 de reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag

Een aangepaste fiscale regeling betreffende de kwijtschelding van schulden is eveneens voorzien, zodat de onderneming zich niet geconfronteerd ziet met een belastingfactuur na de reorganisatie.