Personenbelasting 2009 : Belastingkrediet voor zelfstandige

 

De geïnvesteerde of eigen middelen zijn het verschil tussen enerzijds de fiscale of boekwaarde van de goederen die in de beroepsactiviteit zijn geïnvesteerd en anderzijds het bedrag van de schulden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid met een looptijd van meer dan één jaar.

Om de aangroei van de eigen middelen te berekenen, moet eerst het bedrag bepaald worden van uw eigen middelen gedurende de drie voorgaande jaren, om vervolgens het hoogste bedrag van de drie voorgaande jaren te gaan vergelijken met de eigen middelen op het einde van 2008.

Op het positieve verschil kent de fiscus een belastingkrediet toe van 10 %, met een maximum van 3.750 euro. Dit bedrag zal worden afgetrokken van de belasting met betrekking tot de winst van uw zelfstandige activiteit in 2008. Als op de winst geen belasting verschuldigd is, wordt het belastingkrediet naar later overgedragen, maar dan kan hooguit drie keer.

 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

Sinds 2003 kent de fiscus al een belastingvermindering toe voor energiebesparende investeringen aan een woning, zoals het plaatsen of vervangen van dubbele beglazing, dakisolatie, het plaatsen van zonnepanelen.

Niet alleen eigenaars, maar ook huurders komen daarvoor in aanmerking.

De belastingvermindering bedraagt, ongeacht het soort van de werkzaamheden, 40 % van het totaal betaalde bedrag (incl. btw). Er geldt evenwel een maximum van 2.650 euro per woning, ongeacht of het nieuwbouw of renovatie betreft. Dit komt overeen met een totale uitgave van 6.625 euro.

In specifieke gevallen kan dat maximum worden verhoogd. Als de totale uitgave in 2008 hoger uitvalt dan 6.625 euro maar tevens de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie en/of de plaatsing van zonnepanelen betreft, is op die specifieke uitgave een bijkomende belastingvermindering van maximaal 790 euro van toepassing. In deze veronderstelling kan de maximale vermindering neerkomen op 3.440 euro.

Voor uitgaven in 2009 mag u het bedrag waarmee u boven het maximum uitkomt, op de volgende drie jaar overdragen indien de woning ten minste vijf jaar oud. Tot nu toe bestond de enige mogelijkheid erin om te vermijden dat een deel van de uitgave geen recht gaf op belastingvermindering, de betaling over verschillende jaren te spreiden. Dat blijft interessant voor woningen minder dan vijf jaar oud.

Indien in een en hetzelfde jaar in verschillende woningen energiebesparende uitgaven worden gedaan, dan geldt het maximum apart voor elke woning.