Personenbelasting 2009 : PWA en DIENSTENCHEQUES

De uitgaven voor de PWA-cheques geven altijd recht op een gewone belastingvermindering, dus tegen 30 tot 40 %, terwijl de uitgaven voor de dienstencheques recht geven op een vaste belastingvermindering van 30 %, of sinds inkomstenjaar 2008 eventueel op een belastingkrediet (dus een terugbetaling) voor belastingplichtigen met een belastbaar inkomen van hooguit 22.870 euro die dienstencheques hebben gekocht.

Voor 2008 houdt de fiscus voor beide uitgaven samen rekening met maximaal 2.400 euro. Elke partner van een getrouwd of wettelijk samenwonend paar kan afzonderlijk aanspraak maken op dat maximum. Indien zowel PWA- en dienstencheques worden gekocht voor meer dan 2.400, dan zal de fiscus voorrang geven aan de PWA- of dienstencheques volgens wat het meest voordeel opbrengt.

PENSIOENSPAREN : personenbelasting 2009

Wie geld opzij zet om zich te verzekeren van een appeltje voor de dorst (via een pensioenspaarrekening of een individuele levensverzekering) op pensioenleeftijd heeft recht op een belastingvermindering. In 2009 mag u maximaal 870 euro per persoon aangeven, maar de aftrek blijft bestaan naast de aftrek door de woonbonus.

Om deze premie fiscaal in mindering te brengen, moet ze betaald worden vóór 31 december van het kalenderjaar en kan derhalve niet met terugwerkende kracht worden betaald.